התגובה הציבורית והתקשורתית להפגזתה והפצצתה של מדינת ישראל את הפלסטינים תושבי עזה, ועבודת ההכנה התקשורתית הממושכת לאותה התקפה, חשפו את עוצמתה של התעמולה לה חשופים אזרחי מדינת ישראל באשר למעשיה של מדינתם, חשפו את עומקם של השקרים שמאכילים מוסדות המדינה והתקשורת החופשית כביכול את אזרחי המדינה. שקרים אלה, הסתרות ועוותים, מהווים את הבסיס האידאולוגי החיוני להמשך תמיכתם של אזרחי ישראל בפשעים המתבצעים בשמם הם. הפרקטיקות המורכבות הללו, ראשיתן אינו, כמובן, במהלך הפצצתה של ישראל את תושבי עזה ולא בהכנתם המיידית של אזרחי ישראל אליה. ראשיתן מתוארכות לראשיתה של המדינה ואף לראשית הציונות.

גישה דומה נוקטת הקק"ל כאשר מסרבת, באמצעות סחבת משפטית ובירוקרטית, להעביר לזוכרות צילומים מארכיונה. את התצלומים ביקשה זוכרות עבור תערוכת צילומים, באוצרותה של אריאלה אזולאי, שתעסוק בהיסטוריה של הארץ בשנים 1947-1950. לשם כך מחפשת העמותה תצלומים בארכיונים ציבוריים ופרטיים.

ארכיון הקק"ל הינו גוף ציבורי המחזיק אוסף רחב של צילומים שפתוח לקהל ואשר תמורת סכום כספי מאפשר שימוש בהם לצרכים שונים (פרסום ספרים,קטלוגים, תערוכות וכו'). זוכרות פנתה לארכיון קק"ל בנובמבר 2008 בבקשה לרכוש תצלומים עבור התערוכה. על אף היותו מוסד ציבורי שחומריו אמורים להיות פתוחים ונגישים לציבור הרחב, תגובת הקק"ל, דרך עורכי דינם, הייתה כי העברת הצילומים מותנית באישור היועצת המשפטית. הפנייה ליועצת המשפטית של קק"ל נענתה בשורה ארוכה של שאלות בנוגע לטיב התערוכה ושמהם נדף ריח חזק של חקירה אידיאולוגית מטעמים פוליטיים. ובכל מקרה נאמר, לאחר האישור של היועצת המשפטית הדבר יועבר לאישור הנהלת הקק"ל. הנהלת קק"ל מתכנסת אחת לשבוע והובטח לזוכרות שוב ושוב שהנושא יובא לדיון "בשבוע הבא". עד כה לא קיבלנו תשובה מהנהלת קק"ל על פנייתנו לקבל התצלומים. יש לנו חשד כבד כי מאחורי הסחבת ואי מתן תשובה עומד ניסיון לצנזר את התערוכה. קק"ל נוהג בדרך דומה מול זוכרות גם בשני נושאים אחרים שעדיין עומדים על הפרק: הצבת שלטים באתרי קק"ל שיציינו את הכפרים הפלסטינים שנהרסו בנכבה והצבה מחדש של שני שלטים שהושחתו בפארק קנדה ובהם צוינו הכפרים יאלו ועימואס שהיו במקום עד 1967.

במצב עניינים זה, לא נותרה בידי זוכרות ברירה אלא לפתוח בהליך משפטי נגד קק"ל בדרישה לחייבו להתיר לעמותה שימוש בתצלומים. בתאריך 28/1/2009 יפנו עו"ד מיכאל ספרד ועו"ד נטע פטריק לבית המשפט בנדון. עלות תביעה זו חורגת מתקציבי העמותה ועל כן אנו מבקשות את עזרת הציבור במימונה. כל תרומה תתקבל בברכה .המערכה נגד תעמולתה של מדינת ישראל נגד אזרחיה ונכבשיה איננה פריבילגיה לימי-שקט. היא הכרחית על מנת להתחיל ולקוות להפסקתו של מרחץ הדמים.