בהמשך להודעתנו בדבר תביעה נגד קק"ל (ראו פרטים כאן), אנו שמחים לספר שקק"ל נאלצה לסגת מעמדתה ולהתיר לזוכרות להשתמש בתצלומים מארכיון קק"ל לצורך תערוכה שתיפתח בזוכרות ב-19/3/2009.

מדובר בתערוכת צילומים היסטוריים מהשנים 1947-1950 באוצרותה של אריאלה אזולאי. זוכרות פנתה לארכיונים ציבוריים ופרטיים רבים כדי ליצור תערוכה מקיפה שניתן יהיה ללמוד באמצעותה דברים חדשים על ההיסטוריה של שנות הקמת המדינה והנכבה. עו"ד של קק"ל הגיבה לפניה בסדרת שאלות שברור מהן כי היא מבקשת להטיל צנזורה פוליטית על התערוכה:
"מה מטרת התערוכה? מה מטרת הצגת התמונות? באיזה הקשר תוצגנה תמונות קק"ל? מה יהיה המלל שיצורף לתמונות? האם תוכתרנה התמונות בכותרת?"

אין אף אוצר/ת אחר שנענה בסדרת שאלות כאלה. זוכרות, באמצעות עו"ד מיכאל ספרד ועו"ד נטע פטריק, ענו: "קק"ל אינה רשאית לדרוש מהפונים אליה את הפרטים אותם ביקשת במכתבך שכן פרטים אלה אינם בגדר שיקול ראוי וחוקי במסגרת החלטתה לאפשר או שלא לאפשר את השימוש בתמונות. כותרת התערוכה, הטקסט המתלווה לה, וכל שיקול תוכן אחר, בתנאי שהם כולם חוקיים, חוסים תחת זכות היסוד לחופש ביטוי והחלטה הנובעת מהאמור בהם פסולה בשל שימוש בשיקול זר ובשל הפליה."

בעקבות סירובה של זוכרות לספק תשובות לשאלות המטרידות עיכבה קק"ל את החלטתה ולא נותרה ברירה לעמותה אלא לפנות לקבלת סעד מבית המשפט. התביעה הוכנה, קק"ל עודכנה בכך, וברגע האחרון לפני הגשתה לבית המשפט, נענתה קק"ל בחיוב לדרישת זוכרות והסכימה למכור לה את התמונות המבוקשות.

בכך באה פרשה זו לסופה המוצלח. הכנת התביעה עלתה לזוכרות כסף רב ותודתה שלוחה בזאת לכל מי שתרמו לה מכספם.

שתי דרישות נוספות של זוכרות מקק"ל עדיין תלויות ועומדות: חידוש השלטים שהושחתו בפארק קנדה לציון הכפרים עמואס ויאלו והצבת שלטים בכל אתרי קק"ל בהם היו כפרים פלסטינים שהוחרבו בנכבה.