עמותת זוכרות ואמנים ללא חומות קיימו ביום חמישי 26/10/2006 מיצג מחאה בתגובה למיצג "קופסא בשדרה" של קק"ל בשד' רוטשילד בת"א. מיצג הקק"ל מתפאר בפעילותו למען הפרחת הארץ ביערות ובפארקים. מיצג המחאה בא להזכיר את מה שהקק"ל מסתירה: רבים מפארקים ויערות אלו הוקמו על חורבות כפרים פלסטיניים שנהרסו לאחר שתושביהם גורשו בנכבה של 1948. למותר לציין שהמבקרים בפארקים אלו לא יכולים לדעת על הכפרים שהיו במקום כי אין להם כל ציון בשטח. קופסא גדולה נוספת, המדמה את קופסאות הקק"ל, נישאה ע"י הפעילים ועליה נכתב "קרן קיימת למי?" על צידה האחד צויר מה שהקק"ל מספרת בימים אלו ממש במודעות באירופה: הארץ היתה "ביצות, חולות וסלעים" עד שהקק"ל הפריחה השממה. על צידה השני של הקופסא צוינו שמות של כפרים שעל חורבותיהם הוקמו פארקים מוריקים. כמו כן, נישאו בידי המוחים קופסאות קטנות המדמות את קופסאות הקק"ל שעליהן נכתבו שמות פארקים וכפרים שעל חורבותיהם הוקמו. חולקו פלאיירים עם רשימת עשרות אתרי קק"ל ובמקביל להם היישובים הפלסטיניים החרבים שעל חורבותיהם הוקמו.

לצפייה בפלאייר

וידאו בעריכת הטלוויזיה החברתית על הפעולה 

סרטון קק"ל אודות המיצג "Blue Box in the Boulevard"Protest Against JNF Blue Box Display Tel Aviv 2006 (1)Protest Against JNF Blue Box Display Tel Aviv 2006 (2)Protest Against JNF Blue Box Display Tel Aviv 2006 (3)Protest Against JNF Blue Box Display Tel Aviv 2006 (5)Protest Against JNF Blue Box Display Tel Aviv 2006 (6)Protest Against JNF Blue Box Display Tel Aviv 2006 (7)Protest Against JNF Blue Box Display Tel Aviv 2006 (9)