בשבת 19 באוגוסט 2006, ערכנו ביקור במקום בו עמד בית הספר של הכפר מיסכה. מבנה בית הספר שנהרס על ידי מנהל מקרקעי ישראל בקיץ 2006 היה השריד האחרון (פרט למסגד) מהכפר שהוחרב ב-1952 לאחר שתושביו גורשו ב-1948. לאחר הרס הכפר ניטעו על אדמתו פרדסים ביטוי לרעיון הפרחת "השממה". כמעט ששים שנה אחרי חזרה פעולה זו על עצמה, כאשר מיד אחרי הרס המבנה ניטעו במקומו שתילי עצי הדר כהמשך טבעי של הפרדס הקיים.

בחמש השנים האחרונות קיימנו פעילויות רבות ומגוונות במקום זה (שילוט, ארועים ליום הנכבה, תהלוכות, ארוע של אומנות מחאתית) ונוצר קשר מיוחד עם המקום, ועם משפחות פליטי הכפר שגרות בטירה.
התאספנו במקום כדי לזכור את בית הספר, ולבטא את העצב שמרגישים למראה האדמה הריקה. סימנו את המקום בו עמדו קירות המבנים באבנים שנותרו במקום, והצבנו שלטים עם שמות האנשים שלמדו בבית הספר. Remembering Miske Schoolhouse 2006 (3)Remembering Miske Schoolhouse 2006 (5)Remembering Miske Schoolhouse 2006 (4)Remembering Miske Schoolhouse 2006 (6)Remembering Miske Schoolhouse 2006 (8)Remembering Miske Schoolhouse 2006 (7)Remembering Miske Schoolhouse 2006 (9)Remembering Miske Schoolhouse 2006 (10)