ביולי 2006 החריב מנהל מקרקעי ישראל את מבנה בית הספר, השריד האחרון שנותר במקום בו עמד הכפר מיסכה. כל אבני המבנה נלקחו, ובמקום נשתלו עצים.

מקום זה חשוב במיוחד לזוכרות, בגלל הפעילות הרבה שנעשתה ועוד תעשה במקום. Remembering Miske Schoolhouse 2006