קבוצת פרהסיה, עמותת זוכרות ואריאלה אזולאי
בתערוכה משותפת בבית בנמל

הצעות חוק האוסרות על ציון הנכבה ותקנה להחלפת שפת השלטים בכבישי הארץ לעברית בלבד הם עדות למדיניות המתמשכת מאז קום המדינה כלפי ה"אחר" הפלסטיני, המאופיינת בגירוש, ביזה ומחיקה. ב"כמא יאג'יב", תערוכה שתיפתח בשבוע הבא, מוצג תהליך הביזה והמחיקה של הקיום הפלסטיני והתרבות הפלסטינית באמצעים חזותיים: צילומי ארכיון המציגים את מעשי הביזה שבוצעו כלפי הפלסטינים עם קום המדינה, ולצידם, 'דרך השפה' -מילון גרפיטי המרוסס על קירות הגלריה והמתחם, תגובה למסע המחיקה של הערבית מן המרחב הפיסי והתרבותי.


בתערוכה כמא יאג'יב (כמו שצריך - על שם בית העסק קום איל פו המארח אותה), יוצגו תצלומים מארכיונים שונים של מוסדות היישוב והמדינה שעניינם ביזה - הביזה המאורגנת של רכושם, אדמותיהם ובתיהם של תושבי הארץ הפלסטינים, הצילומים הם חלק מהתערוכה והספר אלימות מכוננת 1947-1950, פרי מחקר ואוצרות של אריאלה אזולאי.
בתערוכה כמא יאג'יב- כמו שצריך על שם בית העסק קום איל פו, המארח אותה,  נציג תצלומים מארכיונים שונים של מוסדות היישוב והמדינה שעניינם ביזה – הביזה המאורגנת של רכושם, אדמותיהם ובתיהם של תושבי הארץ הפלסטינים. התערוכה תוצג בחלל התצוגה בית בנמל, בנמל תל-אביב. נמל תל-אביב, מרחב פרטי המעוצב כמרחב ציבורי, כאילו רחוב, הוא מרחב פרטי, צרכני, המאורגן סביב מסחר, מכירה וקניה, סביב שפע, סביב מותרות. המתח המסווה שבין פרטי לציבורי, וקנייני, נוגע באופן ישיר לשאלות של בעלות, של כלכלה, של חלוקת משאבים ושל הון. הנכבה הפלסטינית, ובתוכה הביזה של רכושם של הפלסטינים תושבי הארץ, שהפכו רובם לפליטים, הוא הרגע המכונן של הכלכלה הישראלית כולה.

התצלומים שנציג צולמו כולם בשנים 1947-1950. הם הוצגו כחלק מהתערוכה "אלימות מכוננת" באצירת אריאלה אזולאי בחלל התצוגה של עמותת זוכרות.

באותו חלל מסחרי תיצור קבוצת פרהסיה את דרך השפה, מילון חזותי ערבי – עברי. נרסס בו עשרות מלים בערבית עם תרגום ותעתיק לשפה העברית. דרך השפה היא תגובה לתהליך מחיקת הערבית מהחיים והתודעה הציבוריים בישראל, מחיקת הזיכרון הפלסטיני מהמרחב הלשוני הישראלי, ביזה תרבותית בחסות השלטון.

מרכז מידע אודות הנכבה הפלסטינית יוקם בחלל התצוגה על-ידי עמותת זוכרות, שיכלול חומרים שמפיקה זוכרות, וחומרים טקסטואליים וויזואליים אחרים, כגון גיליונות של סדק – כתב העת לנכבה שכאן, פרי עבודתם המשותפת של זוכרות, פרהסיה ופרדס.

התערוכה תפתח בתאריך 23 ביולי ביום חמישי בשעה 19.00
כתובת: בית בנמל נמל תל אביב 26