הפרויקט הארכיוני-ויזואלי של האמן כמאל אלג׳עפרי, חושף את עקבותיה של העיר יאפא שנמחקה, אותן בחר מתוך עשרות סרטים ישראלים ואמריקאים פופולריים שצולמו בעיר בין שנות ה-60 לשנות ה-90. האמן בחר למחוק ולסלק, בדיוק כירורגי ממש, את הדמויות המופיעות בסרטים, ולחלץ מהדימויים את הפונקטום הבארת׳יאני, את אותה שארית חמקמקה שנקלעה לצילום, זו שמעבר למה שהצלמים ביקשו לכלול בהם, זו ה״פוצעת״ את הצופה ומערערת אותו. מה הן אפוא אותן שאריות? אלו הם רחובות הרפאים שהתרוקנו מאדם, החורבות, ההזנחה, המדרכות הסדוקות והבניינים המטים לנפול, סימנים להחרבה המתמשכת של העיר מאז 1948. ואלו הן גם הדמויות האנושיות, אלו שבסרטים נותרו נעדרות שם וסובייקטיביות, אותם פלסטינים שהצליחו להישאר ביאפא למרות הגירוש או שהצליחו לשוב אליה. הדימוי ההטרוגני-הרמוני לכאורה של העיר ששימשה כתפאורה אוריינטליסטית לסרטים, מתערער ונסדק, ואותן ״שאריות״ מייצרות מסגרת זמן חלופית, מתנגדת, להוצאתם של הפלסטינים מההיסטוריה. 

התערוכה הוצגה בבית ברחוב שבטי ישראל 23 ביאפא, במסגרת הפרויקט "בתים מעבר למקף"