התערוכה ״קטמון הישנה: ארכיון ער״ הינה חלק מטרילוגיית התערוכות שהוצגו בפרויקט כאן בַּלּא-כָּאן. התערוכות ביקשו לשרטט מסע רב-שכבתי לאורך רצף הנמתח בין העבר, ההווה והעתיד של שכונת קטמון בירושלים. מסע זה מבקש לנסות ולנסח תפישה חדשה של המרחב בקטמון, כזה הכולל בתוכו לא רק את הביוגרפיות של המרחב הפלסטיני האורבני שהושכח מאז הנכבה ב-1948, אלא גם כמרחב פוטנציאלי המאפשר לנו לדמיין אפשרויות מרחביות, פוליטיות וסימבוליות של שיבה.
עד 1948, ׳הבית הערבי׳ שהפך בימינו לאובייקט תשוקה אדריכלי ונדל״ני מנותק מהיסטוריה והֶקְשֵׁר, היה עבור משפחות בשכונה מרחב ליצירה של חיים חדשים, קוסמופוליטיים, שהתאפיין בערבוב שפות, והפך למוקד אירוח בשעות הפנאי, כר לדיונים פוליטיים, אינטלקטואלים ומפגשים מרחבי העולם הערבי באותה תקופה. גורלם של אנשי השכונה נכרך בגורלו של הבית; האנשים שגרו בו, בילו בו את חייהם, תכננו אותו, חלמו עליו או כתבו עליו, הפכו בִּן לילה, במעבר אלים, מילידים לפליטים.
שלושת התערוכות מתארחות בבתים בהם נפקדוּת ונוכחות מתקיימות זו לצד זו ביתר שאת, בהם ההיסטוריה הלא מסופרת תהפוך מהיעדרות לנוכחות. זוהי הזמנה לנייד את ״הבית הערבי״ לכדי מקום, היסטוריה, סיפורים ופנים של אנשים.

התערוכה ״קטמון הישנה: ארכיון ער״ מציגה פריסת עומק של הארכיון האזרחי של קטמון שהקימה ד"ר דורית נעמן, ארכיון אלטרנטיבי שבבסיסו לא רק ההתעקשות לזכור ולתעד את העבר הנעדר והמודחק של קטמון, אלא גם חתירה נגד הוצאתה ומחיקתה של תודעת הזמן הפלסטינית ממסגרת הזמן הציונית. 

התערוכה הוצגה בין התאריכים 18-20 למאי, 2017 בבית ברחוב דוסתאי 15 במסגרת הפרויקט ״כאן בלא-כאן״. לפרטים נוספים על הפרויקט שהתקיים בשכונת קטמון בירושלים לציון יום הנכבה ה-69 לחצו כאן על הלינק, ואת תיק התיעוד הכולל את המחקר ההיסטורי על הבית ניתן להוריד בעמוד זה.