התערוכה ״ערוצים״ לאמן ראפת חטאב הינה חלק מטרילוגיית התערוכות המוצגות בפרויקט כאן בַּלּא-כָּאן. אלו ביקשו לשרטט מסע רב-שכבתי לאורך רצף הנמתח בין העבר, ההווה והעתיד של שכונת קטמון בירושלים. מסע זה מבקש לנסות ולנסח תפישה חדשה של המרחב בקטמון, כזה הכולל בתוכו לא רק את הביוגרפיות של המרחב הפלסטיני האורבני שהושכח מאז הנכבה ב-1948, אלא גם כמרחב פוטנציאלי המאפשר לנו לדמיין אפשרויות מרחביות, פוליטיות וסימבוליות של שיבה.
עד 1948, ׳הבית הערבי׳ שהפך בימינו לאובייקט תשוקה אדריכלי ונדל״ני מנותק מהיסטוריה והֶקְשֵׁר, היה עבור משפחות בשכונה מרחב ליצירה של חיים חדשים, קוסמופוליטיים, שהתאפיין בערבוב שפות, והפך למוקד אירוח בשעות הפנאי, כר לדיונים פוליטיים, אינטלקטואלים ומפגשים מרחבי העולם הערבי באותה תקופה. גורלם של אנשי השכונה נכרך בגורלו של הבית; האנשים שגרו בו, בילו בו את חייהם, תכננו אותו, חלמו עליו או כתבו עליו, הפכו בִּן לילה, במעבר אלים, מילידים לפליטים.
שלושת התערוכות מתארחות בבתים בהם נפקדוּת ונוכחות מתקיימות זו לצד זו ביתר שאת, בהם ההיסטוריה הלא מסופרת תהפוך מהיעדרות לנוכחות. זוהי הזמנה לנייד את ״הבית הערבי״ לכדי מקום, היסטוריה, סיפורים ופנים של אנשים.

התערוכה ״קטמון המדומיינת: ערוצים״ של האמן ראפת חטאב, היא התערבות סימבולית של האמן בקירות הבית. הטקסט הטרנסצנדנטי של הסורה ״טוהר האמונה״, מעוצב על ידי חטאב כאובייקט דינמי, אינסופי, אוניברסלי. אך הדינמיות של האוביקט הפיסולי המושלם נבלמת דרך האקט של ההתפרקות של מרכיביו לחלקיקי עץ בדידים, מופשטים, היוצקים פרשנות חדשה, מחלנת, לטקסט המיתי. לצד ההפשטה והפירוק של הטקסט, ניצב ציור הקיר בחלל הבית, תוצר של פעולה פרפורמטיבית של קילוף, גריעה, מחיקה והוספה, המתקיים בין מצב של משטח הנושא עליו בו זמנית שרידים של ציור ושרידים של מחיקה, נוטה להיעלמות, נראה ובלתי נראה, כעקבות של פעולה: ״לא לבדו חי האדם״, מכריז המשפט שנחשף מתוך המחיקה, על משקל המשפט המבדל ״לבדו חי האדם״. מתח זה, הנע בין הפירוק של הקונקרטי, ובריאתו של היש מאין מתוך המחיקה, מעלה על הדעת על אפשרות של חיבור מחדש בין העבר שנמחק לבין התפתחות ויצירה מחדש של עתיד של השבה של החומר, של הטקסט, כמטאפורה לעתיד אפשרי של שיבה.

התערוכה הוצגה בבית הסמוך לרחוב מעגלי יבנה 116 בקטמונים בירושלים, בין ה-18-20 למאי 2017 במסגרת הפרויקט ״כאן בלא-כאן״, לציון יום הנכבה ה-69. לפרטים נוספים על הפרויקט לחצו כאן, ואת תיק התיעוד ההיסטורי על הבית בו הוצגה התערוכה ניתן להוריד למעלה בעמוד זה.