Читать на русском | לקריאה ברוסית 

העבודה שלנו

זוכרות (ע"ר 580389526) היא עמותה הפועלת משנת 2002 לחשיפה והנגשה של מידע היסטורי אודות הנכבה הפלסטינית בעברית, לקידום אחריותיות של הציבור היהודי בישראל לנכבה ומימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. 

רקע

הנַכּבַּה (نكبة), אסון גדול בערבית, היא הכינוי לתהליך מתמשך של נישול העם הפלסטיני מאדמתו ונכסיו. תהליך זה החל הרבה לפני 1948 עם השאיפה הציונית להסב כמה שיותר קרקעות לשימוש של יהודים בלבד. מלחמת 1948 היא שיא בתהליך הזה: לצד זוועות המלחמה ומקרי הטבח, האונס והביזה, הנכבה היא הרס של מעל ל-600 ישובים והפיכתם של למעלה מ-750,000 איש ואישה לפליטים. מדובר בכ-85% מהתושבים הפלסטינים בשטח שעליו הוקמה מדינת ישראל.

הנכבה אינה רק אירוע היסטורי אלא תהליך שנמשך עד היום, ראשית באמצעות מניעת השיבה של הפליטים בניגוד לחוק הבינלאומי, ושנית בהמשך הנישול והדיכוי של העם הפלסטיני בדרכים שונות, בהן: פיצול ליחידות נפרדות בעלות מעמד משפטי שונה (פליטים, נתיני כיבוש צבאי בגדה המערבית, תושבי עזה הנצורה, פלסטינים שנותרו בתוך שטח מדינת ישראל ובהם עקורים פנימיים, תושבי ירושלים, תושבי הכפרים הלא מוכרים), הפקעה שיטתית של אדמות ורכוש, שימוש בכוח צבאי, מעצרים מנהליים, הגבלות תנועה, אפלייה בתכנון ודיור ועוד. בתוך כך, גם גירוש של פלסטינים לא נפסק עם תום מלחמת 1948 ונמשך לאורך שנות החמישים, דרך 1967 – אז נעקרו יותר מ-350,000 איש ואישה – ועד היום (בין היתר במזרח ירושלים, בנגב ובדרום הר חברון).

חזון

זוכרות וארגונים אחרים זכו בשנים האחרונות להצלחה מרשימה בהטמעת נושא הנכבה ההיסטורית בתודעת היהודים בארץ. יחד עם זאת, עצם הופעתה של הנכבה בשיח הישראלי איננה כרוכה עדיין בהכרה רחבה ובקבלת אחריות או בהבנת התהליך המתמשך של נישול פלסטינים שממשיך גם היום. לדעת זוכרות, שלום ייכון רק לאחר דה-קולוניזציה של הארץ ולאחר שכל תושבי הארץ ופליטיה יוכלו לחיות בה ללא איום של גירוש, דיכוי  או מניעת שיבה. זוכרות רואה במימוש שיבת הפליטים הפלסטינים ובחיים משותפים חלק בלתי נפרד מכינונה של חברה שוויונית, משגשגת ומשותפת לכל יושבות ויושבי הארץ, כתיקון המתבקש לנכבה.

זוכרות רואה בשיבה תהליך ארוך ורב-מימדי אשר כולל לא רק את עצם חזרתם של הפליטים לתחומי הארץ, אלא גם שינוי עמוק בחברה, טרנספורמציה שתאפשר חיים בכבוד ובחופש לכל השבות והשבים ולכל תושבות ותושבי הארץ במסגרת שוויונית ומשותפת. השיבה נמצאת בליבו של השינוי הזה, שיובל על ידי השבות והשבים עצמן. בתפיסה מרחיבה זו, השיבה תתחיל הרבה לפני עצם חזרתם של הפליטים ותימשך זמן רב לאחר מכן. 

מטרות

כדי לקדם את החזון של זוכרות, הארגון פועל לאתגר ולקדם שינוי תודעתי, פוליטי ותרבותי בקרב הציבור היהודי בארץ על מנת ליצור את התנאים לשיבת הפליטים הפלסטינים ולחיים משותפים בארץ. ההתמקדות בקהל היעד היהודי נגזרת מאחריותו המעשית והמוסרית לפליטות הפלסטינית ומעמדת הכוח והפריבילגיה שלו במשטר הנוכחי וכן מראיית ציבור זה כחלק הכרחי מפתרון עתידי.

דרכי פעולה

זוכרות מנגישה ידע קיים אודות הנכבה הפלסטינית וזכות השיבה בעיקר עבור הציבור היהודי בישראל, באמצעות סיורים לאתרים הפלסטיניים שרוקנו מיושביהם ונהרסו במהלך הנכבה, וכן דרך קורסים, סדנאות, פעולות ישירות במרחב, קמפיינים ואירועים ציבוריים ובאמצעות מאגר המידע התלת שפתי שלנו. זוכרות גם יוצרת ידע חדש, חומרי לימוד וכלים פדגוגיים שאנו מעמידות לרשות ישראלים שרוצים להיכנס לתהליך השינוי הזה, ללמוד וללמד אחרות.ים.

לרוסית