Based on the understanding that decolonization processes require not only recognition, remembrance and commemoration but political action, these workshops’ purpose is to establish informed and active local communities. The participants of the workshops acquire knowledge about the ongoing Nakba, specifically in Jaffa district, and about reflective, de-colonial activism and are then encouraged to independently organize activities and direct actions to promote acknowledgement and accountability for the ongoing injustices of the Nakba, and reconceptualize the right of return as the key for a just solution and sustainable future.

Last date for submitting applications: 15 September 2022

The workshop will be conducted in Hebrew

 


על אילו יסודות מושתתת העיר תל אביב? על אילו ערכים? על אילו אדמות? מה אנחנו יודעות על היישובים הפלסטינים שבמרחבם התפתחה תל אביב – משיח' מוניס בצפון ועד אבו כביר בדרום? האם נותר להם ולתושביהם זכר בשטח או בתרבות העירונית? ומה לכל זה ולעשייה שלנו למען שוויון וצדק חברתי?

למידה על הנכבה ושיבת הפליטים הפלסטינים היא אתגר מורכב עבור ישראלים רבים: היא מערערת את היסודות עליהם חונכנו, מעלה בנו חששות ורתיעה, אך גם מעוררת סקרנות ואף תקווה. למידה על הנכבה היא הזדמנות להשתחרר מכבלי הזיכרון הקולקטיבי ולכונן יחסים שונים בין ישראלים-יהודים לבין פלסטינים, כאלו שיושתתו על הכרה, לקיחת אחריות, צדק ושוויון.

כיצד אנחנו, כאזרחים יהודים בישראל של שנת 2022, שותפים ל- ומרוויחים מ- יחסי הכוח הקולוניאלים? וכאקטיביסטיות – האם המאבק שלנו משרת את מאמצי ההסתרה והנורמליזציה של דיכוי העם הפלסטיני? האם יש דרך אחרת? האם הכרה בעוולות הנכבה יכולה להשתלב בתמיכה במאבק תושבי השכונות (סַלַמָה/כפר שלם, גָ'מַּאסין/גבעת עמל וכו')? כיצד ניתן לפעול למען מבקשי מקלט ולתמוך במקביל בזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים? איך אפשר להתנגד לתהליכי ג'נטריפיקציה ביפו מבלי להתעלם מתהליכי הייהוד של העיר?

אם יש לך רקע וניסיון אקטיביסטי והשאלות האלו מעסיקות אותך – עמותת זוכרות מזמינה אותך להצטרף לתוכנית לימוד יעודית לאקטיביסטיות.ים, המשלבת למידה על הנכבה עם דיון מעשי באקטיביזם אחראי, שמערער על המערכת הקולוניאלית במקום להזין אותה.

בחלק הראשון של התוכנית נרחיב את הידע התיאורטי וההיסטורי שלנו על הנכבה במחוז יאפא. ננסה להסתכל על עצמנו ועל הנוף המוכר לנו בעיניים חדשות, המזהות את סימני החיים הפלסטינים ואת מחיקתם המתמשכת. כמו כן, נדון בהשלכות המסועפות של הנכבה ומניעת השיבה על צורות הדיכוי של קהילות שונות בעיר.

החלק השני יתמקד בתרגום הידע למהלך של לקיחת אחריות ולפעולה של תיקון. נדון בחשיבות ההכרה בנכבה כתנאי לאקטיביזם הוגן, הגון ושוויוני. נמקם את העשייה הפוליטית שלנו בהקשר גלובלי של מאבק בקולוניזציה; נלמד על חופש המחאה ועל כלים משפטיים וטכנולוגיים לשמירה על ביטחוננו; ולבסוף נתכנן ונבצע פרויקט להעלאת המודעות לנכבה הפלסטינית במרחב תל אביב-יפו.

 

זו השעה לסדוק את חומת ההשתקה סביב אירועי 1948 והשלכותיהם ולבנות קהילה אקטיביסטית מתוך לימוד משותף ולקיחת אחריות על יחסי הכוחות הקולוניאליים. 

 

  • התוכנית תכלול שנים-עשר מפגשים, שיתקיימו באזור תל אביב-יפו.
  • ההשתתפות כרוכה בתשלום של 200 ש"ח לכיסוי עלויות (או לפי יכולת)
  • מועד הפתיחה המתוכנן: 19 באוקטובר 2022

 

להגשת מועמדות אנא שלח.י לנו לכתובת education@zochrot.org מכתב המסביר את המוטיבציה שלך לקחת חלק בתוכנית (עד עמוד) ופרטי התקשרות, עד ה-15 בספטמבר 2022.