נכון, הממשלה שתושבע מחר מסתמנת כממשלה רעה. רעה עוד יותר מקודמתה.
 
היא תהיה רעה לנשים, ללהט"ב, לעניים ובמיוחד לעניות, למזרחים, למבקשי מקלט ומהגרי עבודה ואפילו לחילונים ליברלים. אבל קודם כל הממשלה הזאת, כמו קודמותיה, תמשיך לרמוס, לחנוק ולנשל את בנות ובני העם הפלסטיני - ואף ביתר שאת. אנחנו חייבות וחייבים להבין שאי אפשר להצדיק במשך עשורים את הדיכוי והגזל המתמשכים האלה ב"שיקולי ביטחון" ולקרוא לעצמנו דמוקרטיה.
 
אנחנו חייבות להסתכל על הגורמים לעלייה של דמויות כבן גביר וסמוטריץ' להבין שהתחזקות מליציות העליונות היהודית אינה סטייה או תאונה מצערת, העלייה שלהן נטועה עמוק באידיאולוגיה של התנועה הציונית מראשיתה. לא בכדי גורמים בתנועה הקיבוצית למשל רואים בממשלה הקרובה "הזדמנות", שהרי בבסיסה היא מקדמת את אותה האידיאולוגיה הקולוניאלית והבדלנית.
 
משטר שנולד מתוך תפיסות גזעניות תוך גירוש מאות אלפי נשים וגברים, נישול והרס של מאות כפרים וגרימת נזק סביבתי אדיר, משטר שהחיל את אותן תפיסות גם בתוך החברה היהודית באמצעות הכפפה, הסללה ודיכוי של ספרדים, מזרחים ואתיופים, משטר שמקדש את הצבא והכוחנות, שממשיך יום יום במלאכת דיכוי הפלסטינים - משטר כזה יכול לספק רק אשליה של קידמה או ליברליזם. תפיסת העליונות היהודית שנמצאת במוצהר בבסיסה של מדינת ישראל היא הסולם שעליו הבן גבירים מטפסים לעמדות הכוח.
 
אולי עכשיו, כשנראה שהסכנה מרחפת מעל קבוצות גדולות יותר בחברה, יש לנו הזדמנות להכרעה ערכית אמיתית. מול המשך הגזענות והאלימות אנחנו צריכות להציע סיפור אחר, חזון אחר, ולהתחיל לפעול לדה קולוניזציה של המרחב. למי שמאמינים באמת בצדק ושוויון, שמעוניינים במשטר שאינו מבוסס על עליונות והפרדה, שלא רוצים לחיות במדינת אפרטהייד אלא בחברה צודקת, זה הזמן לבחור בשינוי ערכים אמיתי.
 
זה הזמן להישיר מבט אל השורשים האידיאולוגיים של הציונות וללמוד את ההיסטוריה הלא מצונזרת של מדינת ישראל. זה הזמן לדחות את החזון הציוני ולבחור בחזון יהודי, סולידרי, שוויוני, פמיניסטי ואזרחי ולהתחיל לפעול בכנות למען קיום יהודי בפלסטין-ארץ-ישראל שאינו קולוניאלי ואינו מעוניין לשלול את הזכות לחיים ולהגדרה עצמית של אחרים.
 
את המאבק הזה פלסטיניות ופלסטינים מובילים מזה למעלה ממאה שנה. כל יום הוא יום טוב להצטרף, ויום השבעת ממשלת הפאשיזם הוא יום טוב במיוחד.
 
מה אפשר לעשות:
  • הפגנה מחר מול השבעת הממשלה: במקום קריאות להגן על הדמוקרטיה שלא התקיימה פה מעולם, להשמיע קול ברור נגד קולוניאליזם ואפרטהייד, כיבוש, דיכוי ועליונות יהודית.
  • קהילות פלסטיניות גם בגדה וגם בתחומי 48' חשופות לסכנה גוברת. זה הזמן להתחבר לקהילה קרובה, להקשיב ולתמוך
  • דה קולוניזציה וחינוך נגד גזענות מתקיימים לא רק במקומות מרכזיים ואירועים גדולים אלא בכל מקום: אפשר לארגן שיעור על הנכבה ושורשי הציונות בבית הספר של הילדה שלך, להזמין את השכנים לסיור בכפר העקור הסמוך ולפקוח עיניים לנכבה המוכחשת, לגלות מה מוסתר מתחת למקום העבודה שלך ולהפיץ במשרד את הידע. אלה רק כמה מתוך אינספור פעולות שאפשר לעשות ואין רגע לבזבז.