אוצרות / נורמה מוסי

פתיחה / 24.02.2011

נעילה / 28.04.2011

גלריה זוכרות


שיח גלריה עם דיוויד גוס ונורמה מוסי יתקיים ביום שישי ה- 18 למרץ בשעה .10:30