• האם לימוד הנכבה הוא ויתור על זכויות היהודים?
  • האם הפלסטינים גורשו או ברחו?
  • האם הנכבה התרחשה רק תוך כדי המלחמה?
  • למה לא מלמדים על הנכבה בבית-הספר?
  • האם הפלסטינים גורשו או ברחו?
  • האם הנכבה התרחשה רק תוך כדי המלחמה?
  • מה בין שלילת זכויות דיור בהווה וגירוש בעבר?
  • כיצד הנכבה היא חלק מהמציאות שלנו?
  • כיצד למידה על הנכבה יכולה לפתוח  אופקים חדשים לעתיד?

הזיכרון הקולקטיבי הישראלי מדגיש את ההיסטוריה הלאומית-יהודית של הארץ, ומתכחש במידה רבה לעבר הפלסטיני שלה. האירועים המכוננים של 1948, למשל, מוכרים לנו כמלחמת שחרור; אך מעטים/ות מאיתנו עסקו ברצינות גם בטרגדיה הפלסטינית - הנכבה.

הנכבה היא האסון של הפלסטינים/ות, אולם היא גם הסיפור שלנו, היהודים/ות הישראלים/ות שחיים/ות כאן. אולי בשל כך למידה על הנכבה מעלה כל כך הרבה מורכבויות עבור רובנו: היא מאתגרת את היסודות שעליהם גדלנו ומאיימת לסדוק אותם. אך הלמידה על צדדים מושתקים בהיסטוריה שלנו, גם אם אינה פשוטה, עשויה לפתוח עבורנו אופקים חדשים. למידה כזו תאפשר לנו לבחון מחדש את זהותנו כיהודים/ות בישראל; למידה כזו היא גם תנאי הכרחי לכינונם של יחסים שונים בינינו לבין הפלסטינים/ות – יחסים שיושתתו על כבוד, הכרה ולקיחת אחריות.

עמותת זוכרות מזמינה אותך להצטרף לתהליך לימודי ייחודי על הנכבה

הלמידה תתקיים במסגרת קבוצות לימוד, המיועדות לא/נשים הרוצים/ות לחקור ביחד את הנושא, ותתבסס על ערכת לימוד שפותחה במיוחד בזוכרות. במהלך עבודת הקבוצה ננסה לבחון מה סופר לנו על מה שקרה כאן ב-1948, ויותר מכך - את מה שנעדר מן הסיפור הזה; נכיר קולות, מקומות וסיפורים על הנכבה, על החיים הפלסטיניים שהיו כאן ועל הפליטות הפלסטינית; נבחן כיצד אלו הושתקו בחברה הישראלית; נבדוק איך עיצב הסיפור הקולקטיבי את הזהות שלנו ונתמודד עם הביקורת עליו; ונשאל ביחד איך כל זה משפיע על תפיסת העתיד שהיינו רוצים/ות לבנות פה.

הקורס כולל 7 מפגשים. הלימוד ייעשה דרך סדנאות, הרצאה, סיור, וחומרים מגוונים. הקורס אינו כרוך בתשלום, אך נדרשת מחויבות להגיע לכל המפגשים.

הקבוצה תתקיים בבאר שבע והמפגשים יחלו במרץ 2012.

להרשמה ופרטים נוספים:
08.6498771, yossefa@zochrot.org
יום שני בשעה 19:30 | יוסי מקייטון