יום ה' 29.12.2011
בשעה 20:00
גלריה זוכרות


לפני כשלושה חודשים נפתחה בזוכרות התערוכה "לקראת שיבת פליטים פלסטינים" .
בשלושה חודשים שהתערוכה פעלה, קיימנו ערבי דיון, סדנאות וקבוצות למידה ועסקנו בנושא מזוויות שונות: בחנו אפשרויות פוליטיות אשר שיבת פליטים היא חלק מהן; שמענו פלסטיניות ופלסטינים מתייחסים מהיבטים שונים ועל הדיון הפנים פלסטיני בשיח השיבה; בחנו את מקומה של השפה ואת יכולתה ואי יכולתה בכינון מרחב חדש.

בערב דיון מס' 5 ואחרון, תהיה השאלה התכנונית במוקד הדיון. א/נשי מקצוע מתחום האדריכלות והתכנון יתייחסו לפרויקטים המוצגים, למכלול התערוכה, ולמדיניות תכנונית אשר מתייחסת לשיבת עקורים ופליטים פלסטינים.


ידברו:
פרופ' טובי פנסטר //
ראש המעבדה לתכנון, סביבה וקהילה, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב
דר' יוסף ג'ברין //
מרצה בכיר בפקולטה לבינוי ערים בטכניון חיפה
נאיף חג'ו //
חבר הועד להגנה על זכויות העקורים בישראל (ועד העקורים)

מנחה:
אדריכלית ליאת בריקס-אתגר //
מרצה לארכיטקטורה ומחשבה פוליטית במחלקה לארכיטקטורה ב"בצלאל"

דברי סיכום:
עמר אל אע'בארי // מרכז פרויקט השיבה בזוכרות