מאז קום המדינה, קיים סכסוך בין הבדואים בנגב למדינת ישראל לגבי בעלות על אדמות בנגב. סכסוך זה, המאפיין יחסים בין מדינת לאום לעמים ילידים במקומות שונים בעולם טרם נפתר. ההרצאה תעסוק בהתנגשות בין משפט המדינה למשפט הבדואי בשאלת הבעלות על קרקעות בנגב. ההרצאה תסקור את המערכת המשפטית הבדואית והכללים השונים לקביעת בעלות על אדמות. בנוסף, ההרצאה תדון בסתירות בין הטיעון המשפטי של המדינה ושל הבדואים בנושא הבעלות ובהחלטת בית המשפט בנושא, תוך דגש על משפט הבעלות בעניין של שבט אל-עוקבי. במסגרת ההרצאה ייבחנו השאלות הבאות: מהם ההיבטים ההיסטוריים והתרבותיים של הסכסוך המשפטי? מה הייתה המדיניות העותומאנית והבריטית כלפי הבעלות המסורתית של הבדואים? מה הייתה מידת ההכרה של בעלות הבדואים על אדמות על ידי מוסדות ציוניים טרם קום המדינה? כיצד מושפע הסכסוך המשפטי מהקונפליקט הלאומי-אתני בין מדינת ישראל כמדינה יהודית והבדואים כחלק מהמיעוט הערבי-פלשתינאי?

נעה קרם הינה עורכת דין ודוקטורנטית בתוכנית לאנתרופולוגיה תרבותית וחברתית, במכון קליפורניה ללימודים אינטגרלים בסן-פרנסיסקו (California Institute of Integral Studies (CIIS. גב' קרם כותבת כעת את מחקר הדוקטורט אשר עוסק בסכסוך הקרקעות הנגב ובהתפתחות המערכת המשפטית הבדואית לגבי בעלות על אדמה. 

בזוכרות: יצחק שדה 34, ת"א. בפסאג', מעלית משמאל, קומה רביעית.

בתאריך 10/7/2012 בשעה 20:00.

טלפון: 03-6953155