זוכרות מצטרפת גם השנה למצעד שמארגנת האגודה לזכויות האזרח כדי להזכיר שזכות השיבה היא זכות בסיסית המעוגנת במגילת זכויות האדם שהתקבלה באו"ם ב-10/12/1948. לא במקרה יום לאחר מכן קיבל האו"ם את החלטה 194 הקוראת לשיבת הפליטים במועד המוקדם האפשרי לבתיהם.

נישא תעודות שב של פליטות ופליטים החיים בעזה מאז הנכבה ויישובי המקור ההרוסים שלהם נמצאים קילומטרים ספורים ממנה.

ישראל שוב התקיפה את עזה, ושוב הוסכם על הפסקת אש אחרי אלפי קרבנות בגוף ובנפש, רובם הגדול פלסטינים. "סבב ההסלמה" האחרון הוא גלגול נוסף של תוצאות הנכבה שהתרחשה ב-1948. מאז, רוב תושבי רצועת עזה הם פליטים המבקשים את זכותם הבסיסית: לשוב. כל עוד לא תוכר ותמומש זכות השיבה נהיה צפויים לאלימות וחיים בפחד מתמיד.

נפגשים ביום שישי, 7/12/2012, בשעה 10:15 בכיכר הבימה. 

לאירוע בפייסבוק.