בעקבות הסיור בלוד ובמסגרת התכנית של זוכרות לחשיבה מעשית על שיבת הפליטים הפלסטינים ופיתוח רעיונות ומודלים לאופן מימוש השיבה ותכנון המרחב מחדש, החלטנו להקים קבוצת תכנון שיבה לעיר לוד. התהליך יימשך שמונה מפגשים בין חודש מרס לחודש יוני. הקבוצה תורכב מפלסטינים ויהודים, הקשורים לעיר לוד, ומעוניינים – מעבר לתמיכתם בזכות השיבה – להציע תוכניות אפשריות לעתיד העיר שתיקחנה בחשבון את שיבת הפליטים הפלסטינים של לוד לעירם מחד, ומאידך את המציאות הנוכחית בעיר.

להרשמה לקבוצה ולפרטים נוספים ניתן לפנות לעמר אלע'בארי דרך הכתובת:  umar@zochrot.org   

חומר רלוונטי שמומלץ לקרוא: חוברת "זוכרות את אללד (לוד)" ו מסמך קייפטאון.חזון לשיבה