יום ראשון, 22/12/2013 בשעה 20:00 בזוכרות: יצחק שדה 34, קומה 4, חדר 400, תל אביב.

בשיח אודות היחס הישראלי לנכבה השתרשו מושגים פסיכולוגיים אודות דה-הומניזציה של הפלסטינים והדחקה קולקטיבית. על בסיס מחקר דוקטורט אותו הוא משלים בימים האלה יציג תום פסח מודל חלופי המתמקד במאבקים פנימיים בתוך החברה הישראלית סביב ייצוג אלימותה. המחקר נשען על ראיונות עם לוחמים מ-48, פקודות צבאיות, והשוואה לטיהורים אתניים בחברות קולוניאליות אחרות - ארצות הברית, אוסטרליה וניו זילנד.
הערב יתועד בוידיאו שיועלה לאתר של זוכרות.