קורס חדש בזוכרות | ארבעה מפגשים בני שלוש שעות בימי רביעי: 5/11, 19/11, 26/11, 3/12
שעת הקורס: 19:00-22:00

מנחה: ד"ר מוניר נוסייבה, עורך דין לזכויות אדם, וחוקר באוניברסיטת אל-קודס ירושלים- פלסטין. הקים בשותפות את הקליניקה לזכויות אדם באל-קודס.

הקורס יעסוק במדיניות הישראלית של עקירה בכפייה של פלסטינים מביתם, בקורס נבחן את סיפור העקירה של פלסטינים ב1948 וב1967. בקורס נתמקד במדיניות שונות לשלילת שיבת הפליטים והמשך העקירה, כגון שלילת תושבות, הגבלות על רישום ילדים, הריסת בתים, ועוד אחרים. נבחן את ההבטים המשפטים והחוקיים של העקירה והפליטות, דרך חוקים בינלאומיים, תפקידה של אונר"א במערך הכוח, ונעסוק בדרכים ליצירת צדק ותיקון לעוולות העקירה והפליטות.

הקורס יערך בשפה האנגלית.

תשלום עבור הקורס: 200 שקלים או לפי יכולת.

לקבלת פרטים נוספים והרשמה: education@zochrot.org  | 03-6953155

____________

תוכנית המפגשים

ד"ר מוניר נוסייבה הוא משפטן וחוקר זכויות אדם באוניברסיטת אל-קודס. נוסייבה מכהן כפרופסור משנה בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה וכן עומד בראש קליניקת אל-קודס לזכויות אדם – תוכנית החינוך המשפטי הקליני הראשונה שזכתה להכרה אקדמית בעולם הערבי, שהיה אחד ממייסדיה.

5.11    מפגש 1: עקירה באמצעות מלחמות (1948 ו-1967)

במפגש נדון בשאלות הבאות: כיצד נוצרה בעיית הפליטים ב-1948? האם הפיקה המדינה הצעירה תועלת מעקירתם של 80% מתושביו הפלסטינים של השטח שעליו קמה? כיצד התרחשה העקירה של 1967? מהם קווי הדמיון בין שני גלי העקירה?

כיצד מנעה ישראל את שיבת העקורים והפליטים? כיצד תרמה המערכת המשפטית הישראלית להנצחת העקירה? מה עלה בגורלם של הפלסטינים שגורשו למחנות הפליטים הרבים ברחבי העולם?

19.11  מפגש 2: עקירה מתמשכת: עקירה פנימית וחיצונית ממוסדת

מפגש זה יתמקד בהנדסת מעמד אזרחי: מניעת אזרחות, מניעת תושבות, שלילת תושבות, והגבלות על רישום ילדים ואיחוד משפחות.

המפגש יעסוק גם בהריסת בתים בישראל ובשטחים הפלסטיניים הכבושים, כמו גם בשיטות אחרות של עקירה מתמשכת: הפקעת נכסים, יצירת תנאים בלתי נסבלים שגורמים לאוכלוסיות שלמות לעקור ממקומן וגירושים מטעמי "בטחון"

תיעוד בוידיאו של המפגש

26.11  מפגש 3: פליטים ועקורים פנימיים במשפט הבינלאומי

מפגש זה יעסוק באיסור על עקירה בכוח במשפט הבינלאומי, בהגנה על פליטים ובמתן סיוע לפליטים, ובפרט בתפקידה של אונר"א.

תיעוד בוידיאו של המפגש

3.12    מפגש 4: הפתרון הצודק לבעיית העקורים בהתאם לחוק הבינלאומי

מפגש זה יתמקד בסעדים המשפטיים השונים העומדים לרשותם של אלה שנעקרו בכוח מבתיהם. סעדים אלה כוללים אמת, פיצויים (שיבה, השבת המצב הקודם על כנו ושילומים), קבלת אחריות לעקירה מצד האחראים לה, ולבסוף וחשוב מכל, רפורמה מוסדית שתמנע את הישנות העקירה בעתיד.

תיעוד בוידיאו של המפגש