תוכנית היום:

10:00-10:20 - התכנסות והרשמה

10:20-10:45 - דברי פתיחה - יושב ראש הועדה

10:45-12:10 - מושב ראשון | עדויות חיות

עד פלסטיני - פליט דור ראשון
עד יהודי - לוחם תש״ח
שאלות מחברי הועדה

12:10-12:45 - ארוחת צהריים

12:45-14:30 - מושב שני |  עדויות חיות 

עד/ה פלסטיני/ת - פליט/ה דור ראשון
עד יהודי - לוחם תש״ח
שאלות מחברי הועדה

14:30-15:00 - הפסקת קפה

15:00-16:30 - מושב שלישי |  עדויות חיות ומוקרנות

עד/ה פלסטיני/ת - פליטה דור ראשון
עד יהודי - לוחם תש״ח
שאלות מחברי הועדה
עדות מוקרנת - עד פלסטיני

16:30-17:00 - הפסקת קפה

17:00-17:45 - מושב רביעי |  עדות מומחה

פרופ' אורן יפתחאל - היבטים גיאוגרפי ומהלכים משפטיים לנישול הבדואים באזור הדרום
שאלות מחברי הועדה

17:15-18:30 - מושב חמישי | עדות מומחית

ד״ר ספא אבו רביעה - זהות של מקום בקרב נשים ערביות בדואיות בנגב בנות דור 48 ובנותיהן
שאלות מחברי הועדה

18:30-19:00 - דיון פתוח לקהל

19:00-19:15 - דברי סיכום - יושבת ראש הועדה

 

האירוע ללא תשלום ויש להירשם בטופס הרשמה.

האירוע מתורגם סימולטנית לשלוש שפות: ערבית, עברית ואנגלית.

האירוע יוקרן באינטרנט בשידור חי, הלינק יפורסם בדף האירוע בפייסבוק ביום האירוע. 

מלון לאונרדו נמצא במרחק הליכה מתחנת רכבת מרכז-באר שבע, התחנה המרכזית-באר שבע ומחניון קריית הממשלה-באר שבע.

חדר מנוחה והתרעענות לעדים - בטרקלין העסקים במלון.