לציון יום הפליטים הבינלאומי, עמותת זוכרות מזמינה לערב העיון "מיפוי נגדי - מפה כפרקטיקה של דה-קולוניזציה" | יום ב' 20 ליוני 2016 בין השעות 20:00-21:30

מפה היא ניסיון לייצג את המציאות, כלי עזר לדימוי ולדִּמְיוּן של המרחב. אך המפות אינן רק מייצגות ידע גיאוגרפי-מרחבי, אלא גם משקפות שלל סוגיות ועמדות פוליטיות, חברתיות, תרבותיות והיסטוריות. כך שבפועל הינן תוצר של תקופה ושיח וככאלה מתפקדות כתוצר של פרשנות פוליטית וחברתית של משרטטי המפה. בחינה ביקורתית של מפות מאפשרת להפנות תשומת לב להקשר שבתוכו הן נוצרו, להנחות שביסודן וליחסי הכוח בין גורמים שונים המוטבעים בהן.

ערב זה יבקש לעורר מודעות למה שנמחק מהמפות הישראליות ההגמוניות ולדון בפרקטיקות של מיפוי נגדי של ההרס של 1948. דרך הצגתם של מפות אלטרנטיביות, פיזיות ומנטליות, ומחקרים המכירים במפות הרשמיות כסוכני כוח וידע וכאתרי ייצוג של מדיניות הריבון, הערב יאפשר להציף תהליכים של הדרה ומחיקה של הנכבה ולהנכיחה מחדש על המפה.

דוברים:

ד"ר ג'וני מנצור: חיפא ההיסטוריה והמפה
נגה קדמן: מה שחסר במפת סימון השבילים
עמר אלע'בארי: מפת הנכבה בעברית
חסן אחמד מנסור [אבו מרואן] מיפוי של הכפר ההרוס ״כפר עִנאן״ (נפת עכא)

מנחה: דבי פרבר
תאריך: יום ב' 20 ליוני, 20:00-21:30
כתובת: בית הקפה אל-מחטה, ברחוב יפו 55 בחיפה

לאירוע בפייסבוק לחץ כאן

ההשתתפות בערב פתוחה לקהל וללא תשלום. לפרטים נוספים ניתן לפנות ל-debby@zochrot.org