עמותת זוכרות מארגנת ערב עיון על זכות השיבה של הפליטים והעקורים הפלסטינים.
יום חמישי 14.9.2017 שעה 19:00 – 21:00
תיאטרון ח'שבּה, רחוב ח'טיב 10, חיפא.


ערב העיון הוא חלק מעבודתה של זוכרות לאתגר את השיח הישראלי בנושא הנכּבּּה, הפליטים והעקורים הפלסטינים ומימוש זכות השיבה כצעד הכרחי לתיקון העוול ועשיית צדק עם העם הפלסטיני. 

הפאנל ידון בנקודות הבאות
- זכות השיבה ומשמעותה על המרחב בתחומי חיים שונים
- דרכים להנכחת נושא השיבה על האג'נדה של המפלגות הפוליטיות והמנהיגות הפלסטינית
- אסטרטגיות להתמודד מול הכוונה הציונית להשכחת-הכחשת-ביטול זכות השיבה

לפני הפאנל נקרין שני סרטונים קצרים על דמיון השיבה לכפר פלסטיני ובנייתו מחדש. הסרטונים הם תוצר של פרויקט "עֻדנא" המשותף לזוכרות, ועד העקורים, האגודה הערבית לזכויות האדם, עמותת בלדנא והטלויזיה החברתית.

שמות הדוברים/ות יפורסמו בהמשך
הקהל מוזמן