לאור הביקוש הרב, זוכרות פותחת את המחזור השלישי לקורס "נשים פלסטיניות, היסטוריה וזיכרון" לציון יום האישה הבינלאומי.

אין באפשרותנו להבין את מלוא מימדי ההיסטוריה החברתית, הכלכלית והפוליטית של הנכבה במנותק מנסיון החיים של הנשים, המהווה עמוד תווך בבניית ההיסטוריה, אך כזה שלעתים קרובות מדי זוכה להתעלמות. איננו יכולות, גם כן, להבין את הקשרים והתפקידים המגדריים במנותק מההתפתחויות הפוליטיות וההשפעה הקולוניאליסטית על האזור.

בעשור האחרון במיוחד, התפרסמו ונוצרו מחקרים אקדמאים, יצירות קולנוע ואמנות, רובם של נשים פלסטיניות, הבוחנים את הנכבה ממבט מגדרי ואת השפעתה של הקולוניזציה הציונית בארץ על מעמדן החברתי-כלכלי-פוליטי של נשים פלסטיניות.

הקורס יארח חמש הרצאות מפי חוקרות פלסטיניות ויעסוק במגוון תכנים ושאלות, כגון: תנועות נשים פלסטיניות מתקופת המנדט הבריטי ועד ימינו והשפעת המציאות הקולוניאלית על התפתחותן וחזונן; ההיסטוריה שבעל-פה וחשיבותה הרַבָּה בכתיבת ההיסטוריה הנשית; העיר והנשים הפלסטיניות; לאומיות, אזרחות ומגדר ועוד.

21.2.2021 מפגש ראשון: ד"ר מנאר חסן, סמויות מן העין: נשים והערים הפלסטיניות לפני 1948
28.2.2021 מפגש שני: ד"ר פאטמה קאסם, נשים פלסטיניות זוכרות את 1948
7.3.2021 מפגש שלישי: ד"ר ערין הווארי, השפעת הנכבה המתמשכת על הגבריות הפלסטינית ועל תדמית האישה הפלסטינית
14.3.2021 מפגש רביעי: ד"ר הימת זועבי, זה לא עבר אך אפשר לדמיין עתיד אחר: קריאה מגדרית בהתנגדות לקולוניזציה של פלסטין
21.3.2021 מפגש חמישי: ד"ר רג'דה אלנאבולסי, שוליות מרובה בחייהן של נשים ערביות נפגעות אלימות וההקשר החברתי-תרבותי והסוציו-פוליטי

הקורס יתקיים בשפה העברית בפלטפורמת zoom
עלות: 100 ש"ח או לפי יכולת.
מספר המקומות מוגבל ומותנה ברישום מראש בטופס זה.