כבכל שנה, הקהילה שלנו תתכנס בערב יום העצמאות של מדינת ישראל, המדינה שקמה על חורבות חייהם של מאות אלפי פלסטיניות ולפלסטינים ועדיין מונעת מהם לשוב הביתה. ניפגש כדי לזכור וגם כדי לחשוב קדימה.

נחזור לכמה תחנות ב-20 שנות הפעילות של זוכרות: בצפייה, משחק, שמיעה, קריאה וכתיבה ונתיישב למעגל שיחה על אקטיביזם, לקיחת אחריות ואיך להשתמש בדמיון כדי לפלס את הדרך קדימה למציאות של שיבה, דה ציוניזציה, צדק ושלום.

דברי פתיחה:

ד"ר נורמה מוסי - ממייסדות זוכרות,חוקרת דמיון פוליטי

פאנל לאן ממשיכות:

ד"ר חנה ספרן 

יוסף.ה מקייטן - 

מורן בריר

ליטל עמוס

שחר פרץ