לא מגרשות כפר שלם פעמיים | סיור בסלמה/כפר שלם

"סַלַמַה הוא מקום, כפר גדול ושוקק חיים עם מטעים, מערכות השקיה, חברות לתוצרת חקלאית וחברת הסעות. סלמה הוא קהילה, של אלפי נשים וגברים שחיו בכפר ונעקרו ממנו, ושל אלפים רבים של צאצאיהם שפזורים בפלסטין הכבושה, במחנות פליטים, וברחבי העולם. סלמה הוא רעיון, שחי במוחם של העקורים ומועבר בקפידה לילדיהם, נכדיהם וניניהם. סלמה הוא עדות, לחיים עשירים, למשפחות וילדים, למשחקים בשדות, לריח לחם טרי מהטאבון. סלמה הוא שריד, מסגד שנותר עזוב, ציון עתיק למקום קבורתו של אחד מבני לווייתו של הנביא מוחמד, עצי סידר, ובתי קברות המכוסים באספלט ומדשאות. סלמה הוא בית, בית שנותר מאחור, שהפך לבית של אחרים. סלמה הוא דם שנשפך, של משפחות שמרגמות הומטרו על ראשיהן ב-1948. סלמה הוא גם 'כפר שלם', שם שהעניקה לו מדינת ישראל לאחר ששיכנה בבתי הפלסטינים תושבים יהודים, שנאבקים עד היום בהזנחה ובמאמצי נישול ארוכי שנים בשירות יזמים רודפי קרקעות ובצע. סלמה הוא כאב, של מאבק, של עוול, אך גם חיים מלאים של קהילות ומשפחות."

-        מתוך חוברת "זוכרות את סַלַמַה", עמותת זוכרות (השקה ב-6/5/22)

במהלך 2020 התגבשה קבוצת לימוד על הנכבה במסגרת הסדנא "Decolonizing TLV | ללמוד. להכיר. לתקן" של עמותת זוכרות. הקבוצה למדה על הנכבה במחוז יאפא, תוך זיהוי סימני החיים הפלסטינים ומחיקתם המתמשכת מהמרחב, העמקת תהליך לקיחת האחריות על הנכבה המתמשכת והשאיפה למימוש שיבת הפליטים. כחלק מהפעולה המשותפת הסופית של הקבוצה, הוחלט לזכור את הכפר סַלַמַה שפליטיו וצאציהם עדיין חיים במחנות פליטים, בגלות וגם בקרבנו - עקורים פנימיים בגבולות 48', תושבי השטחים הכבושים שבגדה המערבית ורצועת עזה הנצורה.

במסגרת הסיור, נשיק את הוצאת החוברת "זוכרות את סַלַמַה", בה הקבוצה מציעה מבט חטוף על מקום שהוא כפר, רעיון, עדות, שריד ובית. מקום שהמאבק עליו עודנו חי, בשאיפה לשחרור ושיבה של הקהילה הפלסטינית, ובניסיון לקיים חיים הגונים לתושבים היהודים שנקלעו אליו ועשו אותו לביתם.

ניפגש בכיכר השעון ביאפא בשעה 9:30, משם נעלה על הסעה מאורגנת (חינם) לסלמה/כפר שלם.

** הסיור מתחיל בכיכר השעון וההסעה הינה חלק מההדרכה.

הסיור ייארך כשעתיים וחצי.

סיום בכפר שלם ופיזור עצמאי.