הנַכּבַּה – אסון הפיכתם של כ-85% מתושבי הארץ הפלסטינים לפליטים, החרבת מאות ישוביהם והגדיעה של התרבות, הכלכלה והחיים החברתיים שהיו כאן עד 1948 היא אירוע מכונן, אשר משפיע גם כיום על מציאות החיים של מיליוני אנשים, פלסטינים ויהודים, בישראל ומחוץ לה. אף-על–פי-כן זהו ככל הנראה האירוע המושתק ביותר בחברה הישראלית. 

ההרצאה "מבוא לנַכּבַּה" מיועדת לכל מי שמעוניין להבין מהי הנכבה הפלסטינית ומה ההשלכות שלה עד היום על העם הפלסטיני ועל החברה היהודית בישראל. ההרצאה אינה מציגה "נרטיב פלסטיני" או "נרטיב ישראלי" אלא מבקשת דווקא לחתור תחת החלוקה הזו. באמצעות סקירה של מקורות ראשוניים מגוונים, אשר מספקים מידע פחות מוכר ולעתים מאתגר, נערוך היכרות ראשונית עם הנכבה, נסקור נקודות היסטוריות מרכזיות - לפני 1948, במהלך 1948 ולאחריה, ונפתח דיון ביקורתי על הזהות שלנו כישראלים, על המקומות המוכרים לנו, על האידיאולוגיה הציונית, על עיצוב הזיכרון הקולקטיבי, על פליטות, על פיוס ועוד.

אםבאלה שמחה לארח את ההרצאה "מבוא לנַכּבַּה" במסגרת אירועי "עשרת ימי שיבה: מחשבות מסלול מחדש לקראת שחרור ושלום" של עמותת זוכרות. זוכרות פועלת מזה שני עשורים לקידום הכרה של הציבור היהודי בישראל בנכבה הפלסטינית, מתוך אמונה כי למידה על הנכבה תכיר לנו צדדים אחרים, מושתקים, בהיסטוריה ובזהות שלנו ושלמידה כזו היא תנאי הכרחי לכינונה של חברה דמוקרטית ושוויונית בארץ.