מה אנחנו יודעות על היחסים החברתיים ועל החיים התרבותיים, הכלכליים והפוליטיים שהתקיימו בירושלים לפני בוא הציונות? האם נותר להם ולקהילות שקיימו אותם זכר בשטח או בתרבות העירונית? ומה לכל זה ולעשייה שלנו למען שוויון וצדק חברתי?

למידה על הנכבה ושיבת הפליטים הפלסטינים היא אתגר מורכב עבור ישראלים רבים: היא מערערת את היסודות עליהם חונכנו, מעלה בנו חששות ורתיעה, אך גם מעוררת סקרנות ואף תקווה. למידה על הנכבה היא הזדמנות להשתחרר מכבלי הזיכרון הקולקטיבי ולכונן יחסים שונים בין ישראלים-יהודים לבין פלסטינים, כאלו שיושתתו על הכרה, לקיחת אחריות, צדק ושוויון.

כיצד אנחנו, כאזרחים יהודים בישראל של שנת 2023, שותפים ל- ומרוויחים מ- יחסי הכוח הקולוניאלים? וכאקטיביסטיות – האם המאבק שלנו משרת את מאמצי ההסתרה והנורמליזציה של דיכוי העם הפלסטיני? האם יש דרך אחרת? האם הדיון בעתיד של לִפְתָא יכול לשלב הכרה בעוולות הנכבה? כיצד ניתן לפעול למען מפוני "עמק התימנים" ולתמוך במקביל בזכות השיבה של פליטי עין כַּארִם? האם הכרה בקולוניזציה של המרחב יכולה להשתלב במאבקים למען צדק אקלימי ואיכות הסביבה? האם אפשר להתנגד לייהוד השטחים שנכבשו במזרח ירושלים בשנת 1967 מבלי לטשטש את השלכות מלחמת 1948?

אם יש לך רקע וניסיון אקטיביסטי והשאלות האלו מעסיקות אותך – עמותת זוכרות מזמינה אותך להצטרף לתוכנית לימוד יעודית לאקטיביסטיות.ים, המשלבת למידה על הנכבה עם דיון מעשי באקטיביזם אחראי, שמערער על המערכת הקולוניאלית במקום להזין אותה.

בחלק הראשון של התוכנית נרחיב את הידע התיאורטי וההיסטורי שלנו על הנכבה במחוז ירושלים. ננסה להסתכל על עצמנו ועל הנוף המוכר לנו בעיניים חדשות, המזהות את סימני החיים הפלסטינים ואת מחיקתם המתמשכת. כמו כן, נדון בהשלכות המסועפות של הנכבה ומניעת השיבה על צורות הדיכוי של קהילות שונות בעיר עד היום.

החלק השני יתמקד בתרגום הידע למהלך של לקיחת אחריות ולפעולה של תיקון. נדון בחשיבות ההכרה בנכבה כתנאי לאקטיביזם הוגן, הגון ושוויוני. נמקם את העשייה שלנו בהקשר גלובלי של צדק מעברי ומאבק בקולוניזציה; ולבסוף נתכנן פרויקט להעלאת המודעות לקשר שבין הנכבה הפלסטינית לבין המציאות הפוליטית בירושלים היום.

אנחנו בעיצומה של מחאה אזרחית, שהיא גם הזדמנות לבחור בשינוי אמיתי: לא חזרה לסדר הישן, למציאות של כיבוש, גזל והרג יומיומיים ושל הכחשה, גזענות ואי-שוויון, אלא שינוי עמוק, שיכלול הכרה וריפוי של עוולות העבר לקראת כינונה של חברה צודקת עם שוויון מלא. זו השעה לסדוק את חומת ההשתקה סביב אירועי 1948 והשלכותיהם ולבנות קהילה אקטיביסטית מתוך לימוד משותף ולקיחת אחריות על יחסי הכוחות הקולוניאליים. 

  • התוכנית תכלול שנים-עשר מפגשים שבועיים, שיתקיימו בירושלים בימי שלישי בין השעות 17:00-20:00. מועד הפתיחה המתוכנן: 17 באוקטובר 2023

  • ההשתתפות כרוכה בתשלום של 400 ש"ח לכיסוי עלויות (או לפי יכולת)

להגשת מועמדות אנא שלח.י לנו לכתובת education@zochrot.org מכתב המסביר את המוטיבציה שלך לקחת חלק בתוכנית (עד עמוד) ופרטי התקשרות, עד ה-10 בספטמבר 2023.