האם ישנה מורשת ייחודית לתושבים הילידים בחיפה? התשובה, אכן. אלא שמורשת זו לא מבםודדת מכלל המורשֹות הפלסטיניות ואף העולמיות. התפתחות השפה למשל, כל שפה, הוא תהליך היסטורי מורכב שכל עם עבר, עד כדי כך שישנו דמיון בהיגיון של התגלגלות השפה, בדרך התפתחותה וביצירת האותיות, בחוויית של רבים מן העמים. בהקשרים דומים ובאותם הנתיבים התפתחה המורשת על סוגיה וגווניה אצל רוב האומות. חיפה לא היתה מבודדת אם כן מתנועת המורשת הפלסטינית, הערבית והעולמית. היא אספה לחיקה אותם אוצרות ועיבדה אותם בקרבה כדי להוציאם לאור כפולקלור לחברי הקהילה. אלא שהנכבה ואווירתה ומי שעמד ועודנו עומד מאחוריה לא אפשרו לאותו פולקלור להתפתח או אפילו להיוודע בחברה הערבית החיפאית לאחר הנכבה. השארית מערביי חיפה, האבודה, הקרועה ומוכת הנכבה, לא הצליחה לתת ביטוי למורשת זו רק בגלל הצרוף בינה לבין הטראומה. 
להורדת הקובץ