מבוא

החוברת המוגשת לפניכם אינה חוברת זיכרון, בוודאי לא במובן המוכר של "הנצחה". זו גם אינה חוברת הדרכה או מחקר אקדמי היסטורי. החוברת הזו היא חווית לימוד בעברית על הנכבה הפלסטינית.

עמותת "זוכרות" מבקשת להפגיש את הציבור הישראלי, ובעיקר הישראלי יהודי, עם הנכבה הפלסטינית ולעשות זאת בעברית.

מטרתנו היא להאיר על נקודה חשוכה ומושתקת בסכסוך הישראלי פלסטיני אשר מהווה נדבך בסיסי ושורשי לסכסוך. כל עוד לא יבין הציבור הישראלי וההנהגה הישראלית את משמעות הנכבה ואת מקומה של ישראל בהיווצרותו והמשכיותו של האסון הפלסטיני לא יוכל להיות פתרון אמיתי לסכסוך העמוק ורב השנים ולא יוכל להתקיים פיוס אמיתי בין העמים.

לכן רואה העמותה חשיבות רבה ללוות את פעולותיה בתהליך לימוד ומפגש של ישראלים וישראלים יהודים בפרט עם האירוע המכונן שהוא הנכבה.

לפניכם מוצג תהליך כזה, מפגש ישיר ולא מתווך של עמיתי העמותה עם הנכבה של איסדוד ומג'דל בעברית וערבית.

זוכרות מבקשת להקדיש חוברת זו לעבדאללה זקות - איש יקר שגורש מאיסדוד וממג'דל - למשפחתו ולכל פליטי איסדוד ומג'דל באשר הם.

החוברת יוצאת לאור לרגל סיורים באיסדוד ובמג'דל בהם מוצבים שלטים באתרי היישובים הפלסטינים. זו חוברת שלישית בסדרה. קדמו לה חוברות על דיר יאסין ועל עין ע'זאל.

זוכרות
אוגוסט 2003
להורדת הקובץ