תצלום זה נעשה במרץ 2007 במועדון במחנה פליטים בלבנון, באירוע לציון יום האדמה. היא צולמה על-ידי ידידנו טיירי ברסילון מצרפת. בתצלום נראה שלט שהציבה זוכרות בביקור בכפר ההרוס אום אלזינאת, סמוך ליוקנעם.‏

בישראל, חשיבותו של השלט הזה בעברית בכך שהוא מביא את הנכבה, את הכפר ההרוס הבלתי מסומן, לשפה העברית. בלבנון, במחנה הפליטים, השלט עם שם הכפר ההרוס בעברית, מנכיח את השפה של המנשלים. העברית צורמת כאן פעמיים. בפעם הראשונה היא מאכלסת ניבים לא מוכרים ובפעם השנייה היא נדחפת למקום לא לה. בצרימה הזו גלום פוטנציאל ליצירת שפת מתנחלים חדשה, שפה המכלילה את פליטי הארץ במקום להדירם.‏Umm a-Zinnat March of Return 2003 (6)