המינהל האזרחי ביהודה ושומרון יציב בשטח פארק קנדה שלטים לציון זכרם של הכפרים הפלשתיניים יאלו ועמואס, שהיו בשטח הפארק וחרבו ב-1967 - כך הודיעה לאחרונה פרקליטות המדינה לבג"ץ.

הודעת הפרקליטות באה בעקבות עתירה שהגישה לבג"ץ עמותת "זוכרות", הפועלת להנצחת זכרם של יישובים פלשתיניים שחרבו ב-1948 ולקידום מימושה של זכות השיבה לפליטים פלשתיניים. קרן קיימת לישראל המנהלת את הפארק הודיעה כי היא אינה מתנגדת להצבת השלטים, בכפוף לשיקולים מקצועיים ואסתטיים.

איתן ברונשטיין, מנהל עמותת "זוכרות", אמר כי הודעות המינהל האזרחי וקק"ל הן "צעד בכיוון הנכון", אך הוסיף כי העמותה תעמוד על-כך שהשלטים ינוסחו לשביעות רצונה. הנוסח שהציעה העמותה כולל את מספר תושבי הכפרים, ואת מקומות הימצאם הנוכחיים של הפליטים יוצאי הכפרים. מקק"ל נמסר, כי הנהלת הקרן תדון באופן הצבת השלטים בשטח הפארק.

לדברי ברונשטיין, העמותה מייחסת חשיבות מיוחדת להנצחת הכפרים בפארק קנדה, שכן זהו אתר נופש המציג למבקר הסברים מפורטים על תקופות היסטוריות שונות, תוך התעלמות מהיסטוריה בת מאות שנים של הכפרים הפלשתיניים. ברונשטיין הביע תקווה, כי קק"ל תפעל להנצחת זכרם של כפרים פלשתיניים גם באתרים נוספים שבניהולה. הוא ציין כדוגמה את אזור דרום הכרמל, שבו שכנו הכפרים ג'בע ועין עזאל. מקק"ל נמסר בתגובה, כי הנהלת הקרן תדון באופן הצבת השלטים בשטח הפארק. בקק"ל אמרו בתגובה, כי אזור דרום הכרמל אינו מצוי בניהולם, אלא מנוהל בידי רשות הגנים הלאומיים. עד כה הציבה עמותת "זוכרות, שלטים בעשרות אתרים ברחבי הארץ, שבהם ניצבו בעבר כפרים פלשתיניים.