פעילי שמאל פיזרו בשמי תל-אביב כרוזים נגד המלחמה בלבנון...