משרד החינוך פנה למנהלי בתי ספר במגזר הערבי ודרש מהם לספק רשימות של מורים שנעדרו מהלימודים ביום האדמה. כדי להדגיש את הבהילות של הדרישה, נכתב למנהלים כי עליהם לדווח על המורים שנעדרו באופן מיידי. בכמה בתי ספר בלוד דיווחו מורים שנציגים מטעם משרד החינוך ערכו ביקור פתע בבתי ספר בבוקר יום האדמה ובדקו נוכחות של מורים. "הרגשנו כמו במשטר צבאי", סיפר אחד המורים, "כאילו מחפשים עבריינים".
יום האדמה חל לפני כשבועיים, ב-30 במארס. כמדי שנה, קראה ועדת המעקב של ערביי ישראל לשביתה כללית במחאה על קיפוח המגזר וכן לציון הפקעת הקרקעות באזור סכנין ב-1976. לקריאת הוועדה הצטרפו גם הוועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות, ורוב ועדי ההורים ומועצות התלמידים במגזר. למרות הקריאות, רוב המורים הערבים התייצבו ללימודים, אולם כמעט בכל בית ספר בחרו מורים ספורים להיעדר.
השנה החליט משרד החינוך להילחם בתופעה. לידי "הארץ" הגיע מכתב שהועבר למנהלים הערבים בחתימת מנהלת מחוז הצפון במשרד, ד"ר אורנה שמחון. המכתב הועבר למנהלים ביום האדמה.
"האם יתקיימו לימודים בבית הספר היום?", שאלה שמחון במכתב וביקשה לציין סיבה, אם לא יתקיימו הלימודים כסדרם. בסעיף השלישי נדרשו המנהלים "לדווח על שמות המורים שנכחו בבתי הספר והמורים שלא נכחו (ברשימות נפרדות)". בסוף המכתב הבהירה שמחון כי העתק המכתב הועבר למפקחי המשרד.
מורה ותיק תושב הצפון סיפר ל"הארץ" כי בשנים קודמות המורים שביקשו לשבות חששו ממלשינים. "היום זה כבר ברור שמשרד החינוך הקדים ליזום פעולה של הרתעה", טען המורה, "והראיה לכך היא שהמכתב של מנהלת המחוז יצא עוד באותו היום.
"צריך להבין שאין מדובר בפעולה שהמורים יזמו, אלא בהחלטה קולקטיבית של המגזר. משרד החינוך פשוט מנסה להוציא את ציבור המורים מהמשוואה".
בעקבות המכתב של שמחון וביקורי הפקחים, שיגרו ועד ראשי הרשויות ותת-הוועדה לחינוך בוועדת המעקב מכתב לשר החינוך, גדעון סער. העתק של המכתב הועבר גם למנכ"ל המשרד, ד"ר שמשון שושני. במכתב נטען כי המורים הערבים נרדפים על רקע השתתפותם בשביתה לציון יום האדמה.
יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות, ראמז ג'ראייסי, ויו"ר תת-הוועדה לחינוך, ד"ר האלה אספניולי, ציינו במכתבם כי יום האדמה "מסמל את המאבק הצודק נגד מדיניות הנישול, הקיפוח והדיכוי. הרינו להדגיש כי זוהי זכותו המלאה של הציבור הערבי, כמיעוט לאומי וכאזרחים שווי זכויות, לקיים שביתה כדי למחות על מדיניות הקיפוח והריסת הבתים, וכן על המגמות הגזעניות המדאיגות שצוברות תאוצה במדינה. זוהי זכות אזרחית ודמוקרטית ממעלה ראשונה שאין להפקיע, אלא יש לכבד. לשביתה קולקטיבית של אזרחים בני מיעוט לאומי יש מסר חינוכי חשוב, שממנו גם קבוצת הרוב יכולה ללמוד".

ממשרד החינוך נמסר בתגובה כי "בתי הספר, לרבות בתי הספר הערביים, חייבים להתנהל על פי חוק ועל פי הנהלים שנקבעו על ידי המשרד. יום האדמה אינו נכלל בימי השבתון הקבועים על ידי משרד החינוך, והמשרד אף פרסם הנחיה ערב ציון יום האדמה שביום זה הלימודים יתקיימו כסדרם".