התפתחות בסוגיית מתחם סומייל בתל אביב: בית המשפט המחוזי בתל אביב הפך פסק דין של בית משפט השלום וקיבל את ערעורה של חברת רמ-נח, המחזיקה בקרקע במתחם סומייל. הוא קבע כי על הפולשים, משפחת עבודי, לפנות את הקרקע ללא תנאי. עוד קבע בית המשפט כי המשפחה תיאלץ להגיש בנפרד תביעת פיצויים בתוך 60 יום ולהוכיח את זכאותה לפיצוי.

למעשה, בית המשפט מבקר את פסק הדין של השופטת רחל ערקובי שניתן לפני כשנתיים, לאחר שחברת רמ-נח הגישה תביעה לפינוי המשפחה. ערקובי דחתה את התביעה וקבעה כי אין להתייחס לתושבי מתחם סומייל, המתגוררים בו כ-60 שנה, כאל פולשים, שכן רשויות המדינה הורו למשפחת עבודי שעלתה בשנות ה-50 מעיראק לבנות את ביתה במתחם. עוד קבעה ערקובי כי בתמורה לפינויים, נדרשים בעלי הקרקעות לפצותם בדיור חלופי בשווי דירת ארבעה חדרים בסביבה, כלומר במרכז תל אביב.

חברת רמ-נח עירערה על פסק הדין לבית המשפט המחוזי באמצעות עוה"ד אילן שרקון ויואב קוק ממשרדו. הרכב השופטים בראשות השופט ישעיהו שנלר קיבלו את הערעור, וקבעו כי על המשפחה לפנות את המתחם ללא פיצוי, ולהגיש בנפרד תביעה לפיצוי שבמסגרתה תיאלץ להוכיח כי מגיע לה פיצוי ומה גובהו.

נקודה מעניינת נוספת שאליה התייחסו השופטים, נוגעת לטענת המשפחה כי במשך השנים השביחה את הנכס שבו היא מתגוררת. על טענה זו קבעו השופטים כי "ההשבחה הנטענת לא רק שאינה בגדר השבחה לבעלים, אלא בגדר עלויות נוספות להריסת אותה השבחה".

מתחם סומייל משתרע על פני כ-45 דונם בין הרחובות אבן גבירול, ז'בוטינסקי, בן סרוק וארלוזרוב בתל אביב. מדובר באחת מעתודות הקרקע האחרונות והיקרות בתל אביב. במקום יש זכויות בנייה ל-970 דירות. חברת רמ-נח היא אחת מבעלות הזכויות על הקרקע, שבשליטת אפריקה ישראל מגורים (60%).