לאור בקשות של סטודנטים מספיר, אישר משרד הדיקן את פתיחתו של הקורס שיפעל כסדנא ללא תשלום, אך גם לא יעניק נקודות זכות למשתתפיו. עמותת 'זוכרות' בשיתוף עם מכללת ספיר תפעיל את קבוצת הלימוד לחקר הנכבה, במטרה לפתח דו שיח מנקודת מבט ביקורתית.
הלימוד עצמו יחולק לשני מימדים. חלק עיוני בו ייחשפו הסטודנטים להרצאות, מאמרים וספרים, וחלק מעשי בו תצא הקבוצה לביקור באתרים ובכפרים נטושים ממלחמת העצמאות.
יוסף מקטיין, מנחה הקבוצה מסביר, "הקורס בנוי מחמישה מפגשים בני שלוש שעות הכוללים שיחות וסדנאות בשטח – לדוגמה, ביקורים בכפרים הרוסים. אך חשוב להדגיש שהכוונה היא לא רק להיבט ההיסטורי של הנכבה, אלא יש רצון להביא גם את ההיבט הרגשי של כל אחד מחברי הקבוצה, לבדוק מה אנו חשים כלפיי החומר שמונח לפנינו".
עמותת 'זוכרות' פועלת למען חשיפה והפצה של זיכרון הנכבה, ושמה למטרה להגביר את המודעות לזכות השיבה של פליטים פלסטינים. מקייטן מבהיר, "הבחירה בשם 'זוכרות' באה משני מניעים עיקריים: ראשית ההזדהות עם המאבק הפמיניסטי ושנית שימוש בלשון נקבה, כחלופה לזיכרון הישראלי, שהוא כאמור גברי".
הקורס שייפתח בתחילת החודש, אמור להתקיים מדי יום ג' בין השעות 16:00- 19:00, אך עד כה טרם הושלמה המכסה המינימאלית לפתיחת הקורס.