בימי שני-שלישי של חול-המועד סוכות תוקם סוכת שלום בצומת מגידו. במשך יומיים יימכרו במקום מוצרים מעשי ידיהן של נשים יהודיות ופלשתיניות, ייערכו סיורים מודרכים אל גדר ההפרדה בבאקה אל-גרבייה ואל מחסומי צה"ל באזור, ויתקיימו פאנלים, הפעלות ילדים, סרטים. במסגרת הפנינג הדו-קיום מתכוונת עמותת "זוכרות" - שמבקשת לציין באמצעות הצבת שלטים בעברית וערבית אתרים בהם שכנו כפרים, מסגדים וכנסיות טרם מלחמת העצמאות - להנציח את כפר א-לג'ון ששכן על אדמת קיבוץ מגידו. הכוונה היא לצאת ב- 5.10אל שרידי הכפר, לקיים אירוע זיכרון ולהציב שלטים באתרי הכפר השונים. היות ובשטח קיבוץ מגידו נמצא המסגד העתיק של הכפר - הפנה איתן ברונשטיין, מנהל עמותת "זוכרות", מכתב למזכירת קיבוץ מגידו, תרצה שפיץ, ובו בקשה לאפשר הצבת שלט המציין את המסגד. "נשמח גם אם חברי וחברות הקיבוץ יצטרפו לאירוע זה בתור מחוות הזדהות עם עקורי הכפר, שכניכם מאום אל-פאחם", כתב ברונשטיין והוסיף: "אולי יהיה בכך צעד קטן אך משמעותי בכיוון של שלום ופיוס בין תושבי הארץ, כולל פליטיה".

איתן ברונשטיין: "לאחר שקיבלה את המכתב שלי, התקשרה אליי תרצה שפיץ ואמרה שהיא נאלצת לדחות את הבקשה להציב שלט סמוך למסגד שבתחומי הקיבוץ. היא נימקה זאת בטעמי ביטחון, ובחוסר האפשרות להבטיח את שלום החברים במגידו מול זרם המבקרים הפלשתינים שיעלו לאתר המסומן. עקב כך לא נציב שלט ליד המסגד ונסתפק בסימון אתרים על חורבות הכפר, שנמצא מחוץ לגדר מגידו".

מזכירת מגידו, תרצה שפיץ, ביקשה שלא להגיב על הדברים.