לכל כפר יש שם

פרויקט שילוט הכפרים הערביים, שנהרסו במלחמת העצמאות יצא לדרך. בשבוע שעבר התקיימה
פגישה ראשונה של אנשי שמאל העוסקים בפרויקט בה נטלו חלק 14 יהודים ואף לא ערבי אחד.
בכוונת הקבוצה לפנות לקיבוצים ויישובים אחרים, שקמו על או בסמוך לחורבות כפר נטוש
ולבקשם להתקין שילוט שמזכיר את שהיה שם לפני המלחמה. במקביל לפעילות זו, יבוצעו
סיורים בכפרים הרוסים הן למטרת למידה והן כאקט פוליטי. שולי דיכטר (מענית), המנהל
של עמותת "סיכוי" לדו-קיום ערבי-יהודי, הביע עניין בפרויקט: "הצעתי שאנחנו נהיה
הפלטפורמה הארגונית. כל אחד מאתנו, ובמיוחד חברי קיבוצים, הננו חלק מהמעשה שנעשה".

מדוע הערבים נמנעים בשלב זה מלשתף פעולה?

דיכטר: "הדיאלוג בין יהודים וערבים הינו מורכב ביותר. יש הרבה משברי אמון משום
שהזיכרון הקולקטיבי הפלשתיני לא נמצא בתוך המפה הקוגניטיבית היהודית. למדנו, עם
השנים, להתעלם מהמפה הגיאוגרפית ובנינו עליה מפה קוגניטיבית יהודית. עכשיו עלינו
האחריות לתקן זאת".