במסגרת התערוכה "לקראת שיבת פליטים פלסטינים" הפעילה זוכרות קבוצת למידה בנושא. בשלב ראשון למדה הקבוצה את חמשת המודלים התכנוניים, הטקסטים הנלווים והוידיאו על שיבה ליאפא שהוצגו בתערוכה ודנה בהם באופן ביקורתי.

בהמשך לכך, המשתתפות התנסו בתכנון ראשוני של מצב בו תהיה שיבת פליטים פלסטינים. הן ניסו לדמיין את חייהן שלהן במצב עתידי ואוטופי בו תתרחש שיבת פליטים פלסטינים. הן עשו זאת באמצעות ציור פשוט וטקסט נלווה. הציורים מוצגים משמאל.

הקבוצה קיימה דיון פומבי במרחב פתוח בת"א כדי לאפשר לא/נשים נוספים להיחשף לרעיונותיהם ולדון בהם. ביום הראשון לשנת 2012 הם הציגו את תוצריהם בפני עוברים ושבים ומצטרפים למעגל הדיבור שיצרו בשדרות רוטשילד. מזג האויר החורפי הבריח אותם לגג סמוך ובכל זאת הדיון היה ער ומרתק. זה ניכר בתצלומים, לא?Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012Presenting return at Rotshild 2012