הקדמה לחוברת

חדת'א, אחד המקומות הקסומים בארץ. מרחב פתוח עם נוף יפה לכל הכיוונים. בין הר תבור [ג'בל אלטור] ממערב והכנרת [בֻּחַיְרַת טַבַּריה] ממזרח. שטחים חקלאיים רחבי ידיים, מעיינות ונחלים מסביב.
מרחב מדהים זה חיבק את כפר חדת'א במשך מאות שנים, עד שמדינת ישראל תלשה אותו ב-1948 מסביבתו הטבעית, גירשה את תושביו, הרסה את בתיהם עד היסוד, השתלטה על אדמותיהם ומנעה מהם לשוב לכפר או לעבד את האדמות. כך כתבה הציונות עוד פרק בנכּבה של פלסטין.
חוברת זו באה כדי לספר את הסיפור של חדת'א ולסייע בשימור הזיכרון שלו מחד, ומאידך לקדם הכרה בכפר ובזכות פליטיו לחזור אליו ולבנותו מחדש.
החוברת כוללת חומרים מגוונים- מידע היסטורי, עדויות של פליטים/ות, מפות המנכיחות את קיום הכפר, מסמכים מתקופת המנדט הבריטי, תמונות עדכניות משטח חדת'א היום ועוד. חיבורם יחד של חומרים אלה יכול לשקף את החיים בכפר לפני הנכבה, וללמד – למרות שאין זה מחקר אקדמאי- על דרך כיבושו ופעולת העלמתו מהמרחב ומהתודעה.
החוברת היא חלק מפעולה רחבה יותר שכוללת גם סיור לקהל הרחב בשטח הכפר ההרוס, מפגש עם פליטים והצבת שלטים להחייאת שם הכפר שמדינת ישראל מחקה אותו גם מהמפות שלה.
האירוע בחדת'א, כולל חוברת זו, אורגנו בשיתוף פעולה בין זוכרות לבין הוועד להגנה על זכויות העקורים הישראל, ויתקיים ערב יום האדמה.
"זוכרות את חדת'א" היא החוברת ה-58 בסדרת החוברות שעמותת זוכרות מפיקה לתיעוד המקומות הפלסטינים שנכבשו וחוו את הנכּבּה מאז 1948. קדמו לה חוברות על המקומות האלה: אלרֻויס, מיעאר, בַּלַד אלשֵיח', יאג'ור, אלבַּסָּה, אלטירה / חיפה, סמֵּיל אלח'ליל, אלמנשיה/עכא, מעלול, טבַּרִיָּה, עאקר, אלבִּרְוה, חֻבּיזה, כַּפְר סַבְּת, אלקַבּוּ, עילבּוּן, אִקרִת', כֻּפְר בִּרעִם, אלמנשיה - יאפא, אלעֻ'בַּיָּאת, סַבּלאן, אלעראקיבּ, כַּפר עִנאן, אלדאמוּן, מִסְכָּה, אלסֻמַיְרִיָה, סִמְסִם, אלראס אלאחמר, עין כּארם, עג'ור, כּויכּאת, ח'רבת אם בֻּרג', ח'רבת אללוז, אלשיח' מֻוַּנִּס, אלמאלחה, אלעג'מי ביאפא, עִמְוָאס יָאלוּ ובּית נוּבּא, חִטּין, אלכַּפְרֵין, אלשַגַ'רָה, תרשיחא, בִּאְר אלסַבְּע, גְ'לִיל, אללַּג'ון, סֻחמאתא, אלג'וּלאן, אסְדוּד ואלמַגְ'דַל, חִ'רבּת גַ'לַמה, אלרַמלה, אללִּד, עכּא, חַיפא, עין אלמַנְסי, אלחַרַם [סידנא עלי], עין עַ'זאל, לִפְתא ודיר יאסין.
 
זוכרות
מרס 2014

-----------------
להורדת הקובץ