ועדת האמת לחשיפת אחריות החברה הישראלית לאירועי השנים 1948-1960 בדרום הארץ החלה לפעול בסוף אוקטובר 2014, ביוזמת עמותת "זוכרות". בוועדה 7 חברים וחברות, ישראלים יהודים ופלסטינים,  הפעילים בחברה האזרחית ובאקדמיה.
הוועדה פועלת לחשיפת אירועי הנכבה בדרום באותן שנים, המשליכים גם על הנכבה המתמשכת מאז כלפי האוכלוסיה הפלסטינית-בדואית. בפני הועדה מובאות עדויות של פליטים ועקורים פלסטינים, וכן של יהודים שחיו בדרום ולוחמים יהודים שהשתתפו בעקירות ובגירושים באזור. הוועדה מעיינת גם בחומרים ארכיוניים רלוונטיים.
כמו כן בוחנת הוועדה מחקרים והמלצות קיימות לתיקון ותאיר את החסר בהמלצות הקיימות במסגרת המלצותיה, שיכוונו לקבלת אחריות מצד הציבור היהודי בישראל על עוולות העבר הנמשכות גם כיום – ותיקונן.
ביום זכויות האדם הבינלאומי, ה-10 בדצמבר 2014, קיימה הועדה דיון פתוח לקהל הרחב בו השתתפו מעל 200 איש ואישה.
 
ראו הקישורים מטה על הארוע הפומבי:

 

 

First Truth Commission in Israel \ Social TV Report

'Truth commission' uncovers the history of Bedouin dispossession- 972

'Truth commission' to begin in Israel - Aljazeera

Israelis rattled by search for truth about the Nakba – middleeasteye

4 Stories from Zochrot Truth Commission On 1948 - The Jewish Daily Forward