הועדה תגיש את הדוח הסופי שלה בסוף דצמבר 2015 בנגב.

על הרקע להקמת ועדת האמת ראו כאן.  

חברי/ות ועדת האמת, שבעה פעילים/ות חברתיים, חוקרים/ות, א/נשי מדעי הרוח והחברה כולל תושבי/ות הנגב, החלו את עבודתם באוקטובר 2014, ויסיימו את תפקידם עם סיום מנדט הועדה בסוף 2015 עם השקת הדוח הסופי.

הדוח הסופי של ועדת האמת יושק בשלב הראשון בעברית ובאנגלית ויתמקד בתחומים הבאים:

  1. תיאוריה ופרקטיקה אשר שימשה השראה ובסיס להקמת ועדת האמת, ועדה ראשונה מסוגה בישראל, המתודולוגיה, ההקשר ההיסטורי-מרחבי של הנגב לפני ואחרי 1948 ועד היום.

  2. הסוגיות שלוחמים יהודים מעלים לגבי אירועי הנכבה: הסברים והצדקות למעשיהם, ציות ואחריות והסבר לסיבות שהניעו אותם להעיד על פגיעה בפלסטינים בפני גוף אזרחי, ללא סמכות רשמית, ללא כל "תגמול" ציבורי-רשמי.

  3. הדוח יכלול ניתוח מידע שנאסף על הנכבה בנגב:  במהלך אירוע ציבורי ראשון מסוגו אשר התקיים בבאר שבע ב 10/12/2015, במסגרת ראיונות עם יהודים ופלסטינים בבתיהם, באמצעות חומרים ארכיוניים, תיעוד של סיורים בשטח ועדויות של מומחיות/ים.

  4. מסקנות והמלצות לתיקון כיום, על פי המסורת של מודל "צדק מעברי".

בסוף חודש דצמבר, יתקיים אירוע ציבורי בנגב שבמסגרתו יושק הדוח הסופי של ועדת האמת

האירוע יהיה פתוחים לקהל הרחב ופרטים נוספים לגביהם יפורסמו בהמשך.

ועדת האמת הוקמה מתוך חיבור לרשת רחבה של מתנדבים ופעילות/ים בישראל, בפלסטין ובעולם אשר שמשו חברים בצוות חשיבה הראשוני, בועדת היגוי, כמראיינים של עדים, עוסקים בתמלול ותרגום, כתיבה, תיעוד, מחקר ארכיוני וכו'.

"ועדת האמת" זוכה לתשומת לב בעולם וענין בקרב חוקרים ופעילי/ות זכויות אדם וצדק מעברי, אשר מתעניינים במאפיינים המיוחדים של המצב בישראל/פלסטין. עבודות תיזה, הרצאות וכנסים ופרקים בספרים נכתבים בימים אילו על ועדת האמת מהכיוון של היסטוריה, פסיכולוגיה ומדעי המדינה.

 

דוגמאות מתוך עדויות שהוגשו לועדת האמת:

לוחמים יהודים במלחמת 1948

זלמן ארזי:

"אני הגעתי עד לכיבוש באר שבע, שהשתתפתי בו מעט מאד אבל מה שאני יכול לציין בכיבוש באר שבע שלאחר הכיבוש, אני מוכרח להגיד את זה, שלאחר הכיבוש היתה ביזה בלתי רגילה מפני שהתושבים של באר שבע הוברחו משם על ידי הצבא המצרי – הוציא אותם משם, בודדים נשארו שם, ואנחנו הכרנו אותם... את הדלק, היינו נוסעים לבאר שבע לפני המלחמה, היינו קונים שם.  היהודים בזזו את באר שבע! בפירוש. העיר היתה עזובה... לא מצאנו עיר ללא תושבים..." 

לעדות חיה באירוע הפומבי 10/12/2015 באר שבע. לעדות המלאה לחצו כאן

דודיק שושני:

"לפני זה, ב-52', בסוף 51, לפני שבאנו הנה, היה פינוי של שבט אלסאנע שישב באזור לקיה. שהם כבר בתקופת מלחמת השחרור הועבר מהנגב המערבי לאזור לקיה כי פה היה להם מאחז לשבט הזה ואז בדצמבר 49 צהל חשד בהם שיש ביניהם אנשים שמשרתים את המודיעין המצרי ואז צהל הורה לשבט לפנות את האזור מעבר לגבול שכבר היה מסומן. ..." 

עדות חיה לועדת האמת מרץ 2015, ראיינה יודית יהב. לעדות המלאה לחצו כאן

פליטות פלסטיניות   

אם פארס אלסאנע:

"אני נולדתי בזמן שהיו האנגלים פה. אני לא זוכרת כמה זמן האנגלים היו בפלסטין. ב-48' הגיעו היהודים והאנגלים מסרו להם את הכל ועזבו. נתנו להם נשק וטנקים. בזמנו, היינו באלשריעה, אמא שלי הייתה בהיריון. לפני שהאנגלים עזבו הם נכנסו לכל היישובים הערבים, הבדואים והלא בדואים, בע'זה, בחיפה, ביאפא, ולקחו מהם את הנשק. ..."   

עדות חיה לועדה, בלקיה, אוקטובר 2014. לעדות המלאה לחצו כאן

מרים אברהים מחמד אלסאנע:

"כשהיהודים נכנסו לבאר שבע, הייתה לחימה והרג, קרוב לאזור ביר אבו חמאם. הייתה אישה שברחה מבאר שבע ללקיה, ולקחה את הכרית במקום הבן שלה. ההורים שלי ראו אותה עם הכרית. ..."

עדות חיה לועדה, בלקיה, אוקטובר 2014. לעדות המלאה לחצו כאן.