מחר, יום ו׳ 7 לאפריל, עמותת "זוכרות" התעתדה לקיים אירוע הקרנת הסרטים "חירבת חיזעה" (1978) ו"אל מִידְיָא" (2014) במכללת אורנים, זאת במסגרת פסטיבל שייח' אבריק לתרבות אזרחית. עקב פניות ואיומים של פעילי ימין החליטה נשיאת המכללה פרופ׳ יערה בר און לבטל את האירוע. ההקרנה תוכננה להתקיים במתנ״ס זבידאת בתחילה ובוטלה על ידי הנהלת המתנ״ס לפני יומיים, גם כן בעקבות איומים.

עמותת ״זוכרות״ פועלת משנת 2002 בניסיון קידום הכרה ואחריות של הציבור היהודי בישראל לנכבה הפלסטינית ומימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. העמותה מארגנת אירועים שונים במרחב הציבורי והתרבותי בישראל. אחד מהפרויקטים המרכזיים של העמותה הוא ״קולנוע 48 מ״מ״, המציג מגוון של יצירות קולנועיות עכשוויות ומקוריות, המאפשרות ליצור שיח אזרחי פוטנציאלי ולהתוות את דרך קבלת האחריות והתיקון כאפשרות ליצירת חיים משותפים, רב-תרבותיים ודמוקרטים לכל תושבי הארץ והאזור.

הסרט "חירבת חיזעה" של רם לוי הוא עיבוד משנת 1978 לספרו של ס' יזהר. הסרט הקאנוני בהפקת הטלויזיה הישראלית זכה לביקורות ותגובות רבות, ועוסק בגירוש תושבים פלסטיניים מהכפר הבדיוני חירבת חיזעה ב-1948. "אל מידיא" של האמן דני גל ובהפקת ״זוכרות״, עוסק באחורי הקלעים של צילום סרטו של לוי מנקודת מבטם של תושבי הכפר ״מידיא״ שבו צולם הסרט. שני הסרטים מעלים שאלות נוקבות בדבר הנכבה הפלסטינית ושאלת ייצוגה בקולנוע הישראלי.

עמותת זוכרות מוסרת בתגובה כי הנכבה היא אירוע שהתעלמות ממנו היא התעלמות מהבסיס של החברה הישראלית. כניעת מוסדות תרבות וחינוך ללחצי הימין היא חלק ממדיניות גזענית, שמעדיפה לאום מסוים על פני לאום אחר. ״זוכרות״  שמחה בשיתוף הפעולה עם פסטיבל עצמאי לתרבות אזרחית הנושא את השם ״שייח׳ אבריק״.

פרטים נוספים: יעל מסר, מנהלת אמנותית, 054-7566247, yael@zochrot.org
לעדכונים שוטפים: אירוע פייסבוק

עמותת 'זוכרות' פועלת לקידום לקיחת אחריות של הציבור היהודי בישראל על הנכבה המתמשכת ולמען יישום זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים כתיקון ההיסטורי המתבקש לה.