בארכיון העמותה להנצחת מורשת לח"י שוכב כבר שנתיים מסמך קשה לקריאה, שכתב אחד מחברי המחתרת לפני כ–70 שנה. עיון בו עשוי לפתוח מחדש פצע מדמם מימי מלחמת העצמאות, שהעיסוק בו מעורר עד היום סערה בחברה הישראלית. "תנועתנו ביצעה ביום ו' שעבר בשיתוף עם האצ"ל פעולת כיבוש אדירה של הכפר הערבי בכביש ירושלים־ת"א — דיר יאסין. אני השתתפתי בפעולה זו באופן פעיל ביותר", כותב יהודה פדר, שכינויו המחתרתי בלח"י היה "גיורא". בהמשך המכתב הוא מפרט את חלקו בטבח שאירע שם. "זוהי לי הפעם הראשונה מימי חיי, שמידיי ולעיני נפלו ערבים. הרגתי בכפר ערבי אחד מזוין, שירה עלי ושתי נערות ערביות כבנות 16–17, שעזרו לערבי היורה....

להמשך קריאה באתר הארץ