בצילום משנת 1950 ניתן להבחין בכמה מבתי הכפר כשעוד עמדו על תילם. 

במפה סימנתי את זווית הצילום, יישבה צולמה התמונה. מיספור הבתים בצילום תואם את המספור במפה. העיגול במרכז מציין צומת של שבילים בכפר, שניתן להבחין בשרידיה גם היום.