בית המשפט העליון
בשבתו כבית דין לערעורים
ירושלים

ערעור אזרחי מס' 455/44

שמות העותרים:
1. סאלח אל-רֶמאלי
2. מוסא מוחמד אבו-שְתַיָה
3. ח'אלד חסן אל-ביסי
4. יוסף מוחמד אבו-ג'עאס
5. שחאדה אחמד שחאדה
6. אחמד מוסטפא אל-שָקְרה
7. מוחמד אל-בָּרְעָ'ש
8. סלים מוסטפא אל-נסרה
9. ג'אבר מוחמד שאטה
10. פאייד אל-אמין ח'ליל
11. אחמד אל-עות'מאן אל-ד'יב
כולם בני הכפר יאג'ור בנפת חיפה
מיוצגים בידי עו"ד ג'מיל א. חביבי, מדרך יפו 28, בניין סלאם, חיפה

שמות המשיבים:
המוכתר הזמני של כפר יאג'ור כנציגם של חסן אחמד עוואד ו-69 אחרים הנמנים בנספח א' המצורף להכרעתו של פקיד הסדר המקרקעין בתיק מס' 4/יאג'ור מיום ה-23 באוקטובר 1944 והמצורף בזה בעמ' 4 למטה.

בקשה בכפוף לכלל 327 מכללי ההליך האזרחי, 1938
העותרים מציעים לשלם לביהמ"ש סכום שייקבע בידי הרשם הראשי של בימ"ש נכבד זה על מנת לפצות את המשיבים על הוצאות הערעור וכל נזק או הפסד אחר שייגרם כתוצאה מהערעור שאותו יהיו זכאים על פי חוק לתבוע במקרה שהעתירה תידחה.
בקשה לקביעת סכום שכזה מוגשת בזאת בכל הכבוד.

תאריך
על החתום,
פרקליט העותרים
ג'מיל א. חביבי


הכרעת פקיד הסדר המקרקעין, אזור ההסדרים חיפה
חלקה מס' 11164/39 בשלמותה
שמות התובעים:
1. סאלח א-רֶמאלי
2. מוסא מוחמד אבו-שְתיה
3. ח'אלד חסן אל-ביסי
4. יוסף מוחמד אבו-ג'עאס
5. שחאדה אחמד שחאדה
6. אחמד מוסטפא אל-שָקְרה
7. מוחמד אל-בָּרְעָ'ש
8. סלים מוסטפא אל-נסרה
9. ג'אבר מוחמד שאטה
10. פאייד אל-אמין ח'ליל
11. אחמד אל-עות'מן

שמות הנאשמים:
המוכתר הזמני של כפר יאג'ור כנציגם של חסן אחמד עוואד ו-69 אחרים הנמנים בנספח א'.


מדובר בבקשה לשינוי לוח הזכויות באשר לחלקה 11164/39 – מתוקן לחלקה 11164/27 – ששומה עליי לדחותה. המבקשים טוענים כי התגוררו על האדמה במשך עשר השנים האחרונות לפחות, דבר שהמשיבים מודים בו באשר ל-6, 7 או 8 שנים. לפיכך, המבקשים שהו בכפר במהלך כל תקופת הסדר המקרקעין בשנים 1940-1944 אך באף הזדמנות לא טענו טענה כלשהי לבעלות. הבעלות על הקרקע שהיא נשואת עתירה זו היתה שנויה במחלוקת בין המשיבים לאחרים, שבנוגע אליה כבר ניתנה הכרעה סופית.
מנימוקים אלה יש לדחות את העתירה.
לא ניתן בזה צו באשר לעלויות או שכר טרחה לצורך השימוע.
ההכרעה ניתנה ביום זה, ה-23 באוקטובר 1944, בחיפה בנוכחות החתום מטה.

פקיד הסדרי המקרקעין, אזור ההסדרים חיפה