הסיפור הזה מתחיל כסיפור חשאי של ריגול ומודגשים בו תעוזה, יצר הרפתקני, אלתור ודמיון חסרי מעצורים, המסופרים לפי הנראטיב הישראלי הרשמי. כיתות של סיירים צעירים מההגנה פעלו בשנות ה-40 של המאה ה-20. הן אספו מידע על היישובים הערביים לצרכים מודיעיניים כהכנה לקראת עימות עתידי וכחלק מפרויקט כללי יותר של תיקי יעדים. הסיור ביישובים נעשה על פי רוב במסווה של טיול או שיעור טבע להכרת הארץ. הסיירים בנו בשיטות ייחודיות מאגר של מידע גיאוגרפי, טופוגרפי ותכנוני על הכפרים, שכלל תיאור מפורט של דרכים, שכונות, בתים, מבני ציבור, אובייקטים, בורות מים, מערות, ואדיות וכדומה.

מיזם זה זכה לכינוי "תיקי כפרים" מאחר שמרבית היעדים שנאסף עליהם מידע היו הכפרים הערביים בארץ לפני 48'. עבודת הסיירים כללה הכנת תרשימים, מפות ורישומים פרספקטיביים וצילום הכפר וסביבתו. במטה סודי ברחוב מאפו בתל אביב, במרתף שהוסווה כ"משרד של המהנדס מאיר רבינוביץ" וזכה לכינוי החשאי "הגג", נאספו המפות ששימשו את הסיירים לצורך הכנת התיקים. מידע מפורט של היישובים, אשר נאסף, קוטלג ואורגן בתיקים בצורה מופתית על ידי לשכת התכנון של מטכ"ל ההגנה, נשמר במרחבים הפיקודיים של ההגנה ברחבי הארץ.

העוז והגבורה התעצמו כאשר החליטו לצלם את הכפרים מהאוויר להשלמת המידע בתיקים. נולדו דרכים מתוחכמות להערים על הבריטים שאסרו פעילות כזאת. הם התחילו לצלם את הכפרים במסווה של מועדון תעופה ושל טיולים אוויריים רומנטיים, שיכללו את האופנים שבהם הוחבאו המצלמה והנגטיבים במטוס ובסביבתו והמציאו אמצעים חדשים לאיסוף מידע באופן חשאי. נשים קיבלו תפקיד משמעותי בתהליך ההסוואה והצילום ואחת מהן שימשה, ככל הידוע עד כה, צלמת האוויר הראשונה שפעלה בארץ.

אנשי שירות הידיעות של ההגנה (ש"י) ולאחר מכן מודיעים ערבים אספו מידע מפורט על היישובים מבחינה היסטורית, חברתית, כלכלית, דמוגרפית, חינוכית, חקלאית, צבאית, אדריכלית, תכנונית ועוד. מידע זה שימש להכנת סקירות טקסטואליות של היישובים הערביים. הם החלו בכך בתחילת שנות ה-40 ואף המשיכו לאסוף מידע זה במקביל לתיקי הכפרים. במשך השנים הצטברו סקירות רבות כאלו, והמידע שנאסף מיפה את הארץ ביסודיות.

ברם, תוצריו של הסיפור ההיסטורי הממלכתי הזה טומנים בחובם פוטנציאל לייצר תמונת עולם חלופית. באפשרותם לאתגר את ההיסטוריה הרשמית תוך שימוש בחומרים הרשמיים עצמם. גם לשם כך נדרשים הפעלה של עוצמה ותעוזה, אך הם שונים במהותם מאלה שנדרשו אז.

למשך קריאת הכתבה באתר הארץ