גרסה ערוכה ומעודכנת של מפת הכפרים הערבים והבדואים בנגב, המועצה לכפרים בלתי מוכרים (2006), 

עיצוב: פרנצ׳סקו סברגנודי (Foresnic Architcuture)

מתוך ספרו של איל ויצמן ״סף המדבר, קו העימות״ בהוצאת עמותת זוכרות ובבל (2015) - ראו כאן פרטים נוספים על הספר