- צבא ההגנה הישראלי כבש את כל הכפרים מסביב לערים אלליד (לוד) ואלרמלה. כל הכבישים שמגיעים לעירכם בשליטתנו כעת. ניצחנו את צבא ההצלה הערבי ומצאנו כמות גדולה של נשק, תחמושת וציוד צבאי.

- אנו רוצים לכבוש את שני הערים אלליד ואלרמלה מטעמים ביטחונים בלבד. אין בכוונתנו לפגוע באנשים או ברכוש. כל מי שמנסה להתנגד מסכן את חייו, ומי שבוחר בחיים, עליו להיכנע. 

- הצבא מוכן לפגוש את הקבוצות הנכנעות משתי הערים. על הנכנעים מהעיר רמלה להגיע לכפר אלביריה ברגל ולהניף את הדגל הלבן. כך גם יעשו מי שיכנעו בעיר אלליד ועליהם להגיע לכפר גמזו. אם תסרבו להיכנע, תהיו חשופים לסכנת מלחמה מיידית ולזוועותיה, רק מנהיגכם אחראים על שפיכות הדמים ועל הרס בתיכם.