• השנים בהם נוצרה הפליטות : 1977-1992
  • מספר הרוגים: כ-2 מיליון
  • מספר הפליטים: כ-1.7 מיליון
  • מספר העקורים הפנימיים: כ-4 מיליון
  • השנים בהם התקיימה השיבה: עיקר השיבה התרחשה בין השנים 1992-1995 
  • מספר השבים: כ-1.7 מיליון
  • הסכם/תהליך סיום הסכסוך: הסכם השלום בין FRELIMO ל-RENAMO ב-1992

רקע
מוזמביק הייתה תחת שליטה קולוניאלית פורטוגלית כבר מהמאה ה-16. מאז עברו עליה מאות שנים של ניצול שכללו גם סחר עבדים. מוזמביק זכתה בעצמאות ב-25 ליוני 1975, בהנהגת מפלגת FRELIMO הקומוניסטית. ב-1977 פרצה בה מלחמת אזרחים שנמשכה עד 1992. המלחמה ניטשה בין הכוחות הקומוניסטיים בתמיכת קובה וברה"מ לבין הכוחות האנטי-קומוניסטים בהנהגת RENAMO. מלחמת האזרחים הייתה עקובה מדם, תקופה של התמוטטות התשתיות ורעב.

הסכם השלום - שיבה והשבת רכוש
ב-1990 החלה FRELIMO בהנהגת חואקים צ'יסאנו בשיחות עם RENAMO וחוקקה חוקה חדשה ובה הונחה תשתית למערכת פוליטית רב-מפלגתית, כלכלת שוק ובחירות חופשיות. ב-1992 נחתם הסכם השלום ברומא בין FRELIMO ל-RENAMO. בהסכם — בפרוטוקול השלישי, סעיף רביעי — נקבע כי הצדדים ישתפו פעולה בשיקום ורה-אינטגרציה של הפליטים. הפליטים יוחזרו בעדיפות לבתיהם המקוריים ויובטחו להם זכויות מלאות וחופש תנועה. יובטחו לפליטים החזרת רכושם שעודנו קיים והזכות לפעול משפטית להשבת רכושם מידי המחזיקים בו. לאחר ההסכם, עד שנת 1995 כ-1.7 מיליון פליטים חזרו למוזמביק, וכ-4 מיליון עקורים חזרו לבתיהם (הסכם השלום).

אתגרים וקשיים
השיבה למוזמביק בשנות ה-90 הייתה רצופה בקשיים. מוקשים רבים מתקופת המלחמה היו פזורים ברחבי המדינה, תשתיות מחורבות והרעב תמיד נמצא באופק. FRELIMO ו RENAMO לא לקחו אחריות על הפשעים שבוצעו בזמן המלחמה, ולא הושמו תהליכים רשמיים להבטיח את השבת רכוש השבים ושילובם מחדש בחברה.
רבים מהשבים לא רצו או יכלו לחזור לאזור מגוריהם קדם המלחמה. רבים העדיפו להעצים את הביטחון האישי שלהם ואת סיכויים הכלכליים ועברו לאזורי המסחר.

אך השיבה למוזמביק נתפסה כמוצלחת בקרב הקהילה הבינלאומית למרות אוזלת היד של ממשלת מוזמביק. החזרת הרכוש, הכרה ואיחוי קודמו על ידי אמצעים לא רשמיים. ההישענות על פרקטיקות וסמכויות מסורתיות תרמה להצלחת השיבה, אך לא כל הקשיים נפתרו, ישנו צורך בקידום פתרונות מצד המדינה, והדרך לצדק ואיחוי מלאים נותרה ארוכה. (Megan Bradley: Refugee Repatriation)

מאז שנת 2013 נקלעה מוזמביק למשבר חדש. כיום ישנם כ-12,000 פליטים שברחו למלאווי (מקור).

מגנוני צדק מעברי נוספים
במוזמביק פעלו מנגנוני צדק מעברי רבים כבר מ-1994, מנגנונים בלתי רשמיים שלא מוסגרו כפרויקטים "לאומיים". מנגנוני צדק מעברי אלו הופעלו על ידי כנסיות ומנהיגים מסורתיים ולקחו חלק משמעותי בריפוי והאיחוי של המרקם החברתי במוזמביק.

לקריאה מעמיקה יותר בנושא - פרסום של ICTJ - לינק